Stránky jsou věnované původnímu písmu našich předků.

v naší řeči a jejich významy to dokládají.

naši

PROVOZOVATEL

dkflf8  rjc3y  ck0p]RJ

METROLES

Vyhrazujeme si práva na zveřejněné texty. Rovněž si vyhrazujeme práva na změny. Věci nemusí být kompletní.

Je vhodné se vždy s námi kontaktovat, třeba i ve věcech publikování třetí strany.

Děkujeme.