Pomyslný předěl světů

PROJEVENÉ

Prozatím ZASTŘENÉ

Jakékoliv poznání je součastí každého jedince. Sdělováním poznání dochází  k prorůstání. Možnosti zažehnutí u druhého jedince. Proto je možné texty šířit s podmínkou uvedení zdroje a můžete nás i kontaktovat.

Prosím zvažte i možnost příspěvku v jakékoliv částce na rozšiřování poznání a popřípadě na zpracování do knižní podoby.  B.ú.: 2101634378 / 2010

  N O V I N K Y  :  

METROLES

Vážení čtenáři, možná skutečné odhalení podstat důležitosti rozdělení na Hlásné a Souhlasné.

protiklad.webp

Úvaha  a možnost prozkoušet si své znalosti o vodě. Možná i zcela jiný náhled na globální oteplování.

vodopád, mraky, příroda.jpg

Poodhalení  Hlásných stavů. Pro rychlejší orientaci ve slovech.

pár svatba.jpg

Článkem se snažím poukázat na zásadní nesrovnalost dneška. Jednu velkou fikci pro každého z nás.

člověk a robot.webp

Pomyslný předěl světů

Pomyslný předěl světů