Rozmazané lidé mísily

DUCH

SPIRIT

SPOLEČNOST

SOCIETY

LIDÉ

KOMUNITA

MINULOST

EGO

BUDOUCNOST

Slovo  je  základem  poznání