top of page

f

As  fc

zrození

1

               

foneticky a

  • bůh žijící na zemi, tvořící

  • prvopočátek, kořen, počátek

  • zdroj, podstata, příčina

  • pohyb, směr něčeho jedinečného

  • tak jsme nazývali člověka, eso jako člověk / vyjímečný / film : AS DES AS – eso z es

  • neopakovatelný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsal jsem v záhlaví, že A f je zrození, něco prvotního, jakoby jasný záblesk zalíbení, ten prvotní okouzlující okamžik ve vztahu k hlásnému stavu.

 

Ve shrnutí všeh obrazů, popisů ucelený vjem - zrod. Proto se také velké věci nazývají od A f. Jako třeba kontinenty.

 

Dokonce grafické zpracování je možné při troše zastření vnímat jako těhotenské bříško budoucí maminky. A pokud jste někdy viděli takové bříško těsně před porodem, jistě to ve vyobrazení spatříte.

 

Je to nádherná chvíle plná očekávání něčeho nového, velkého, krásného. Je to skutek naplnění jistých příčin, přijetí závazku, přizpůsobení se odpovědností. Toto jsou obrazy nesoucí zrození.

Je zcela jisté, že je to příčina podstaty vůbec. Je to prvopočátek, daný směr pro další vývoj. Vývoj, který nám neustále přináší něco neočekávaného, překvapujícího, ale vždy ve smyslu jistého údivu, jakoby povzneseného zájmu nad novou skutečností - krásného.

 

Prozatím jsem vynechal bokem název samotné Bókovice A f, a to je AZ.

 

Protože známe i podobu AS, která se přenáší i v jiných řečech jako je třeba francouzké zvolání As des As. Také ji dnes více známe ve slovech Asie, Askové, As ji miluje /asimiluje/....

 

Pokud se však zamyslíme nad obrazy spojení tak :

 

AS - je spojen se zrozením slova, zrod je cestou k příčině a následku slova

 

AZ - je spojen se zrozením země, té prvotní syrové, dnes by se dalo říci, bez následku přičinění lidí. Takže zrod je cestou k příčině a následku země.

Z obou slov je patrné, že se jedná o velikosti, moudrosti člověka. Člověka tvořitele a z obou podstat je zcela jisté, že se může týkat různých časových období. Takže je možné, že oba výrazy přináleží k podstatě Boukovice A f.

 

 

těhotenství.webp
bottom of page