top of page

z

ar

foneticky ja, á

 

  • obraz jednoho druhu

  • jednorodá struktura

  • něco jednorodého – samostatné

  • samostatná struktura

 

 

bottom of page