,

bógi  ,%Ub

zapamatované činy

 

foneticky b

  • množství neurčeného, forma něčeho nad něčím převládajícím

  • něco o něco výš než člověk

 

 

 

 

 

 

Při zamyšlení se nad samotným zprofanovaním slova BOZI křesťanstvím a následně možností nového vykreslení, jsem zatím nenašel vhodnější nahrazující výraz než oslavovaní činů.

 

Pokud se zymyslím v odkazu, co jsou Bógi, dostávám se do polemiky jistých slov jako jsou Bógi, Bozi, Bóji, Bójové, Bohové, Bojovníci, Bohémové, Bogatýři.

Pokud chápeme, že slova sice nemají stejný kořen, nevnímáme ho, ale jasně se nám projevuje přechodnost souhlasných Bókovic : G, H, J, Z

a pokud se podíváme na podobu psacího písma v češtině, pak se docela podobají. Svými kudrlinkami, mnohdy ve formou starších zápisu, jsou trochu zaměnitelné ony souhlasné G, H, J, Z.

Zdá se mne, že jistá krajina, dnes nazývaná Čechy, by mohla mít něco společného s bájnými podobami našich předků ve formě Bohatýrů, co se nebáli a bojovali i se ztrátou svého života na úkor zisku svého rodu.

Při těchto obětováních jistě vznikali velké obrazy hrdinných činů, které se uchovávali v paměti pozůstalých, a které volně přecházeli do Bájí. Tyto bájné skutky se staly přeživšímy a bytosti ztvárněné nemohli být nic jiného než Bozi.

Dnes je název BOZI ohnut náboženstvím. I dnes je běžné, že se takto deformují slova jako je nacionalismus, nebo třeba rus. Děláme je jinými než ve skutečnosti jsou.

BOZI v jednoduchosti jsou osoby, které oslavujeme pro své jedinečné a vyjímečné skutky uskutečněné zde na Zemi.

Pokud si představíme, že v každém rodě se uskutečnilo množství nějakých vyjímečných činů, je nadmíru jasné, že Bohů je mnoho a mnohdy jejich činy jsou obdobné. Jistě i ve staletích se prolínali jakoby byly stejné. Vytvářely stejný obraz.

Tímto chci vyvrátit dnešní obraz slova Bozi, že to nejsou neskutečné bytosti, ale bytosti z masa a kostí - naši vyjímeční předci, námi oslavováni, kteří však uskutečnili

 

nezapomenutelné činy, činy, které nás utváří - to by mělo být hlavním obrazem podstaty B ,, naše a jejich existence.

 

Velikost těchto činů se jakoby hvězd dotýkájí. Jsou pro nás neskutečné a bylo jich nespočet, neboli nám připadají i neskutečně velké.

Toto je hlavní obraz Boukovice B ,. Pro dojasnění, oslavování nám dává navědomí, že tyto skutky si uvědomujeme!

Žijeme na jejich energiích.

Jen díky ním jsme tady. Nebyli jsme u těch skutků, přesto jsou u kořenů našich vzniků a my se je snažíme překonávat.

Pro zajímavost uvedu, jak se v nánosech časů a pro dovyobrazení jistých možností přenáší staré poznání do nového ve slově : být.

V současné češtině je to slovo, kdy popisujeme, že chápeme svou existenci.

Pak máme slovo byt. I zde je obrazově chápaná jistá existence bytí. Neboli ukrývá obraz způsobu přebývání na této planětě. Jisté možnosti bydlení.

Zamíchám však trošičku zdání a napíší zde základní jednotku informatiky, čili jeden bit.

I zde se jedná o jistou obrazovou formu existence určité informace. Buď jedničky nebo nuly. To je existenční hodnota jednoho bitu, s malým b.

Posuneme to však dále a napíšeme si jinou jednotku Byte, čteme bajt, který se skládá s osmi bitů a jednotka má znak velké B. Ten představuje v souhrnu 8bitů, kdy dokresluje charakter další nosné informace. Neboli v osmi jedničkách nebo nulách nám udává třeba jeden písemný znak. Existenci jednoho vyobrazení.

A to jsem vynechal, že chci někoho bít. Také tomu dotyčnému měním možnost existence, že?

Prostě pořád je to o formě vykreslení nějaké existence....bytí, toto kouzlo tomu dodává ono naše B ,.