top of page

 

x

červl  XTHDKm

90

foneticky č

 

  • črta, čára vědomá lidem předávající obraz

  • rozhraničení protichůdných prvků-celků

  • červený, krásný

  • hrana, specifická hrana i proces vyspecifikování hrany

  • hranice, dělící čára

  • brána stvořitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bókøvice x Č není v názvu nejpřesnější, i zde platí, že její název je dle stupně chápání, dané úrovni známý jako červl, nebo také čelověk.

Opět si zde napíšem, co bylo již zmíněné na listu boukovice w C. Samotný pojem o cifře, nebo čísle je nastaveno v prostředí chápání přesnosti.

Cíl je sice jasný, ale někdy nedostižný. Vždy je jakoby na náročném rozhraní - vzdálený. Následně při dosažení cíle nastavujeme cíl nový. zvyšujeme náročnost.

 

Výplývá z toho, že cíl je neustále proměnlivý. Proto používáme slabiku CI jako něco, co tvoří součást dalších větších celků, neustále se snažíme dotahovat /cihla, cibule.../, kdežto momentálně rozebírané ČI je o skutečně vyharmonizovaných událostech. Jasně provedených věcech. Potud ano, pak již ne.

Užití samotného spojení ČI je o činu, čichu, čili, čidle, čince ale třeba i čipu... .

Z uvedených slov vyplývá jasné rozhraničení, jasný signál změny, tak jak je to i z grafické podoby - miska sahající v levo i v pravo /taková nálevka/ a jasně spojující prvek středem v Javí. Jasné projevení se.

To se přátelé nejvíce odráží právě v názvu čelověk. Je to bytost, která je pevná, má své kvality, zná přesné hranice.

Velice pěkně se toto zobrazuje v našem krásném slovu x1Hf ČÁRA. Jasné rozhranní, vymezení, na začátku byla prázdná stránka a najednou je tam čára-rozhraničení-vymezení něčeho.

To je naše x Č.

plot drát vězení.jpg
bottom of page