[

chier  [0H]

600

foneticky ch

 

  • průsečík hraničících významů, obsahů

  • harmonie, světová rovnováha

  • vyváženost ve dvou strukturách vesmírného charakteru

  • vzájemné spojení nebeských a zemských struktur v řečení přítomného protnutí /průsečíku/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bókovice [ CH je do významového pojmu zásadní. Je viditělně otevřená jak nahoru k Praví, tak dolů k Naví.

Je o čerpání energií, hromadění vždy s jasným výsledkem. Jasným rozuzlením. Je dost podobná pyramidě a světlu a vlnové délce.

Obrazově projevuje dospívání. V podstatě slova, že jsme dospěli k nějakému výsledku. Dokážeme se rozhodnout. Máme v tom jasno.

 

Pro představu přenáším obrázek s možností vjemu boukovice [ CH.

 

Pokud se pohybujeme ve frekvenci boukovice [ CH pohybujeme se v obraze jasného bodu. Bodu, který je zřejmý z obou sfér světů jak Naví, tak Praví.

Samotné zakončení u Praví nám dává jistotu zvýšeného úsilí z tohoto světa. Jakobychom spěli do větší volnosti.

Spojuji si ji s obrazy jako: ,,mám v tom jasno, jdi do toho má to cenu!"

 

Dle slov jako je chrabrost, nebo s nějběžněji používaným slovem CHCI. U tohoto slova se ještě zastavím.

Nejběžneji používané slovo chci, má v sobě právě ono úskalí, pochopení podstaty musím. My zjevené bytosti zde na zemi, jsme zde za záměrem právě k načerpání oné skutečnosti, že jakoby nic nemusíme. Prozření do nejvyššího stupně chápání, to je přijetí podstaty, že musím, protože...., jsme poznali skutečnou hodnotu bytí.

V jistém obrazu je to pochopení podstaty lásky.