top of page

 

[

chier  [0H]

600

foneticky ch

 

  • průsečík hraničících významů, obsahů

  • harmonie, světová rovnováha

  • vyváženost ve dvou strukturách vesmírného charakteru

  • vzájemné spojení nebeských a zemských struktur v řečení přítomného protnutí /průsečíku/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, studující.

Dal jsem v určitou chvíli [ CH do karantény, protože mne plně nevyjadřoval obraz předurčení. Při začátečnických kurzech nám bylo řečeno, že žádná bókøvice nezasahuje graficky do Naví.

Já měl ale pocit, že bókovice [ CH je jedna z mála výjimek a v Naví se nachází její spodní ,,pyramida".

Můj pocit vychází z představy, že vše co se zrodí je z Naví. Vždyť to píši v článcích a celým učením se o to opírám. Pak je zde fakt, že ve skutečnosti je Naví částí jemněhmotného světa, je to část Slaví. Jen má jakoby jinou funkci. No, možná to není nejšťastnější popis, bavíme se o zobrazení podstaty.

To co jsem chtěl říci je, že pokud je počátek v Naví, dávalo by mne větší smysl, když spodní pyramida je již systémově stvořená, je jemněhmotným základem provedená z příkazů informačního pole Praví.

A smyslel souhlasného zobrazení by bylo v tom, že předělem - křížení čar na úrovní Javí - Naví, zobrazení tohoto rozhrtanní, jedinečného bodu, nám ve skutečnosti zobrazuje jasně danou jiskru myšlenky. To co je nám poskytnuto  pro rozvoj. Pro naší další činnost. Ve smyslu tu to máš, zapracuj to do dalšího dění.

Mimo tedy posunu předělů, posunu světů, by vše platilo dle obrázku, neboť i ,,temno" má stejnou strukturovanost, není mimo kony vesmíru. Jen my  tyto pravidla rozhodně v Javí neuvidíme. Můžeme sledovat jen určité následky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jistou symboliku to má i s přesýpacími hodinami. Čas který uplynul, je ztvárněný spodní polovinou a byl potřebný právě pro onen nápad, jak a co...

 

Starý text ponechávám na porovnání. Hnědá barva označuje neplatnost textu, zbytek je jakž takž v souladu.

Bókovice [ CH je do významového pojmu zásadní. Je viditělně otevřená jak nahoru k Praví, tak dolů k Naví.

Je o čerpání energií, hromadění vždy s jasným výsledkem. Jasným rozuzlením. Je dost podobná pyramidě a světlu a vlnové délce.

Obrazově projevuje dospívání. V podstatě slova, že jsme dospěli k nějakému výsledku. Dokážeme se rozhodnout. Máme v tom jasno.

Pro představu přenáším obrázek s možností vjemu boukovice [ CH.

 

Pokud se pohybujeme ve frekvenci boukovice [ CH pohybujeme se v obraze jasného bodu. Bodu, který je zřejmý z obou sfér světů jak Naví, tak k Praví.

Samotné zakončení u Praví nám dává jistotu zvýšeného úsilí z tohoto světa. Jakobychom spěli do větší volnosti.

Spojuji si ji s obrazy jako: ,,mám v tom jasno, jdi do toho má to cenu!"

 

Dle slov jako je chrabrost, nebo s nějběžněji používaným slovem CHCI. U tohoto slova se ještě zastavím.

Nejběžneji používané slovo chci, má v sobě právě ono úskalí, pochopení podstaty musím. My zjevené bytosti zde na zemi, jsme zde za záměrem právě k načerpání oné skutečnosti, že jakoby nic nemusíme. Prozření do nejvyššího stupně chápání, to je přijetí podstaty, že musím, protože...., jsme poznali skutečnou hodnotu bytí.

V jistém obrazu je to pochopení podstaty lásky.

ch 2.png
přesýpací hodiny.jpg
bottom of page