top of page

Články  jazykorozborné :

IMG_20190608_121527.jpg

Provázání obou slov s angličtinou a  význam slova ...Imunita

otrok.webp

Spojení významů slova otroctví, jeho vyobrazení a jistou provázanost k jiným významům slov.

komunita.jpg

Hledání průsečíku slov a dochápání přejímání slov. Jejich skutečná pointa.

rozvaha.jpg

Zamyšlení se nad hlavními momenty práce na stránkách Staroslóvienské Boukøvice.

dub.webp

Ukázka práce se slovy, jejich rozbor a hlavně nalezení významových prvků co do obsahu jejich sdělení.

jan hus.jpg

Opět trochu netradiční pohled na jednoho našeho velikána. Je možné, že jeho největší zásluhy mohou být než se uvádí.

IMG_20180714_163312.jpg

Hledání významu slov musím, odpovědnost, dospělost, bezpečí, odvaha a oběti.

jednohlasně.png

Další ukázka důležitosti chápání našeho jazyka a jak je možné ohýbat zobrazení do jiných významů.

úrovně vědění.png

Je to pouze naše slovo, které je zásadní a určuje míru naší vědomostní úrovně.

protiklad.webp

Vážení čtenáři, možná skutečné odhalení podstat důležitosti rozdělení na Hlásné a Souhlasné

pár svatba.jpg

Poodhalení Hlásného stavu k rychlejší orientaci o obrazu slova.

karel_čapek.jpg

Zasnění se nad velikostí Karla Čapka, jeho díle, co nám k dnešku předal a nad předurčením podle jména.

sb_edited.png

Obrazová ukázka z přednášky v čajovně Antakarana v Ostravě dne 30.11.2019

Desert Highway

Rozebrání podstat slova jako je láska, trpělivost, respekt anebo hodnota.

s7uxjfzunspqg71ho2.jpg

Přibližuje pohled na hranice. Naše poznání.

DSC00028.JPG

Odkrývání spojitosti názvu naší krajiny v návaznosti na obrazy slov.

erb4_edited.jpg

Článek pojednává o vírozvěstech Cyrilovi a Metudovi.

Mohli být předstrčení? Jako příprava nadcházejícího?

vševěddoucí oko.jpg

Volné pokračování článku, úvahou výskytu slova Herman

German

výskyt DZ.png

V článku se pokouším vyobrazit rozmanitost naší řeči, složitost a možnosti spojení

ř.png

Další z volného pokračování úvah ve vyobrazování možností našeho jazyku kdy     Ř      je významné.

svarožič.jpg

Tentokrát se v článku snažím poukázat na některá vybraná slova jako třeba tma a únava

obrázek chrámu.jpg

Rozbor a pojednání o samotném názvu a představě chrámu.

Chrám jako symbol naší moudrosti.

Kniha Mormonova

V článku se pokouším vysvětlit vyobrazování a podstatu přenosu představ.

bottom of page