top of page

COME

 

v poslední době nemám mnoho času na články. Jsou zde jisté podněty, které by byly vhodné zpracovat, no na celkový rozbor by mě čas nestačil.

A tak aspoň jednu rychlovku.

Pokouším se v různých článcích pomalu vykreslit zásadní problém v náhledu na řeč a kvalitu života. Nebo lépe řečeno podstatu života.

 

Během odhalování Staroslovienské boukøvice jsem zjistil, že naše slova, jak je známe z naší řeči, jsou věcná, co se týče v dokreslování obraznosti, neboli podobnosti slov. Bavím se o jejich nadnesených významech, jestli mě rozumíte.

Ona podobnost do cizích řečí je na pováženou a hádat se, která slova jsou z čeho přejatá, je nesmysl. Nikomu to neprospěje.

 

Třeba, nedávno jsme se s kolegy zamýšleli nad slovem perverzní.

Na první pohled se zdá, že slovo je najisto přejaté, ale je tomu doopravdy tak? Má perverznost kořenové opodstatnění v angličtině?

Spousta lidí se to jistě bude domnívat, ale vy co jste již přišli na chuť jít za hranu běžného názoru, si dokážete rychleji uvědomit, že samotné slovo se dá rozdělit na

PER – VERZE.

Dokonce u přesné podoby perverzní je koncovka, že to zní.

Nuže proč jsem toto slovo uvedl je, že hledat onu spojitost je vcelku zábavné a pokud jsme si kdysi říkali, že existuje nějaká persona a že toto slovo znamená Perunova Zóna, můžeme najisto uvést, že ona složka PER je ve skutečnosti onen Perun, Perunkas, jinak také Pervyj ve značení něčeho prvotního, jakoby určujícího. Můžeme také říci, že se bavíme o porovnávacím prvku. Nuže zadejte do překladače slovo PER a zjistíte přesně tyto významy.

Takže pokud to vše vezmeme v úvahu, zjistíme, že se jedná o nějakou verzi k přirovnání, nebo snad i prvotní, nebo volněji i verzi co má sílu.

Tak co, jste také perverzní?

 

Uf, obraz se dá najít kdekoliv a důvod, proč jsem  uvedl ono slovo perverzní, je, že ač se to zdá nebo ne, spojitosti mezi jazyky jsou zarážející, co se právě obraznosti týče. Zde je jasné těsnější propojení a vlastně prvotnost je zcela zavádějící, pokud budeme sledovat obrazy.

 

A proto říkám, soustřeďme se na obrazy.

 

Vraťme se ale k našemu COME.

Samotné slovo je o vazbě následování, nebo spíše jako že pojď sem – come here, kde naleznete krásný úkaz našich hermanů a přesně to, co jsem uvedl u podstaty písmene ,,H“.

Podívejme se však dále na různá vyobrazení pro slovo COMKOM. U nás zdá se velice krásná podstata je v komunikaci, obrazově jako cestě, nebo bavení se – rozhovory. Máme však další slova jako jsou KOMisař, KOMitet, KOMise, KOMsomolec, KOMbinace a také KOMplex, nebo a to hlavně KOMunita, která je tak blízká slovu komunikace.

 

Podívejme se na nějaké překlady třeba do francouštiny a pak i angličtiny :

komise – commission, komitet – Comité, nebo dále komisař – commissaire a anglicky komise – commission,nebo komitet – committee, komisař – commissar, a pak naše závěrečné slovo komunita – community a ve francouštině je to communauté.

 

Pokud si nebudeme klást překážku ve volbě správné výslovnosti slova COMe a pohled si zjednodušíme na KOM a to vezmeme jako základ, což ostatně potvrzují i samotná slova co jsem uvedl, pak můžeme vysledovat, že společný prvek slov je v následování. Neboli také v přiblížení se druhému, vyjasnění si do stejné podoby, a nebo také ztotožnění se s celkem. Celkově jasně vyplývá, že ona naše komunikace nás přibližuje jeden druhému.

 

A proč dnes toto krátké zamyšlení?

 

Bo, přístě budeme pokračovat a dál zviditelňovat obraz podstaty života a nás zhlediska vjemu života. A do toho přesně spadá otázka mužské a ženské energie, otázka člověka ... otázka, co je vlastně to naše přiblížení se..... KOMUNITA.

 

A od toho přátelé, od toho lépe pochopíme dozrání.

 

17.8.2020

komunita.jpg
bottom of page