top of page

Spojující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O této skupině Bókøvic jsem přesvědčený z hlediska rozdělení znaků na Hlásné a Souhlasné, že spojující nezapadají ani do jedné skupiny.

Stojí mimo podstatu Souhlasného stavu a stojí mimo podstatu Hlásné coby zaujetí postoje, citů.


Nazval jsem tuto skupinku jako Spojující, protože mne to připadá, že tato malá skupinka je naplněná z podstaty svého osobního smyslu.

Nezaujímá něco od nás, nebo něco vykresleného s čím souhlasíme, ale tato podstata je daná vyšší strukturou a vždy dokresluje jakékoliv zářiče. Může spojovat oba prvky.

 

    Název     Foneticky    Číslo

        ouk          ou

 

        ot            ot            800

 

       ižica   i   na začátku slova

                 v   uprostřed slova

                 n   nakonci slova

 

        iža         j

Šťastné děti
bottom of page