Dokreslující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O této skupině Boukovic jsem přesvědčený z hlediska rozdělení znaků na Hlásné a Souhlasné, že dokreslující nezapadají ani do jedné skupiny.

Z určité pozice se chovají přesně jako děti v rodině. Různě je spojují. Jednou kujou pikle s tátou, podruhé s mámou. Někdy rodič chybí a pak vzniká velké pouto na toho druhého.

Pokud se ve slovech používají dva znaky vedle sebe souhlasné a jedna hlásná, je mne zvláštní, že oba souhlasí a vzniká zde otázka s čím? Jakoby dva muži doprovázející jednu ženu. Do jaké míry první a druhá souhlasná souhlasí s hlásnou? Musí zde vznikat nějaké pravidlo.

 

Dovedu si představit, že máme slovo složené ze souhlasné-hlásné-souhlasné Boukovice. Anebo hlásná-souhlasná-hlásná. Zde se odvíjí ovlivňování dle pořadí a dle ustálených slabik.

Je však možné, že také v původním slově byly Boukovice jiné. Třeba česká podoba slova VLK a ruská podoba ,,volk“ - určité, bohaté mimo lidí oddělené celistvé poznání. S českou podobou se to nedá vykreslit, jakobychom vlkovi ubrali jeho hlášení stavu.

 

Pokud bychom připustili, že se nemusí ve slově vždy opakovat u souhlasné hlásná, pak by to také mohlo znamenat, že jediná Hlásná ve slově určí směr a ostatní Boukovice ji dolaďují. Krásným slovem a dle Boukoriadu by potvrzovalo onu tezi je MUDRC /volně přeloženo – přinášená moudrost co tě nakopne – drcne/.

 

Proč se však o tom bavíme je, že ony dokreslující právě nahrazují ve slovech hlásné a i souhlasné. Mnohdy se pak domníváme, kde ve slovech se přesně nacházeli.

 

Setkal jsem se i s teorii, že by měla existvovat vždy slabika s hlásné a souhlasné a pokud by hlásná chyběla, doplnila by jí dokreslující.

Tato teorie se mne zdá omezující a dle vrchních odstavců mám důvod se domnívat, že probíhá jiný způsob doladění. Neboli dokreslení, které rozhodně mohou i výrazně měnit význam a hlavní směr.

Toto doladění probíhá prostou záměnou a funkcí příjmu. Uvedu příklad na slově AS fc, což je volně přeloženo počátek-zrod chápání slova, a teď odejmemem A f na slovo S c napíšeme JES  $c, což při přeložení znamená jako souhlas se slovem. Tyto významy se neliší jen v daných obrazech chápání, ale i v podstatě příjmů. AS fc se týká mého uvědomování si, mého chápání. JES $c se však dotýká již druhé osoby, jejího chápání a mého souhlasu. Přesně tomoto obrazu odpovídá dané slovo v angličtině.

 

 

    Název     Foneticky    Číslo

        ouk          ou

 

        ot            ot            800

 

          jer /o/     nepřízvučné  o

 

        jer /y/     nepřízvučné  y

 

        jer /e/     nepřízvučné  e

 

          jať           ie

 

        juň           ju 

 

        ar            ja

 

        edo         je /krátké/

 

        om           ó

 

       jen       e-nosové, je

 

        od       o-nosové /ju ?/

 

        jota      jo-nosové

 

       ota       o-krátké

 

       ižica   i   na začátku slova

                 v   uprostřed slova

                 n   nakonci slova

 

        iža         j