top of page

Energie a Á-tmy

 

 

 

 

Vážení čtenáři, pojďme se dnes společně podívat na zákoutí oné neprobádané tmy. Myšleno vesmíru, jeho velikosti a nelidskému prostředí. Ale.....

 

Rád bych vám nejprve vykreslil obraz jakoby všech světů. Představte si posloupnost světů Praví, Slaví, Javí a Naví.

Praví je samotné centrum všeho vesmíru. Toto Praví je jedno obrovské slunce. Nakupená energie, která doslova vystřeluje do svého okolí. Těžko popsat velikost těchto energií, ale pokud si pro porovnání vezmeme opravdu naše slunce, naše centrum, ze kterého také vystřelují gejzíry ohnivých větrů, pak je to naše centrum, jen jako vánek.

 

Zastavím se u pojmu energie. My lidé máme za to, že je to nějaká neviditelná síla. Něco co může s něčím pohnout. Prostě takový pojem....ENERGIE. Jenže možná po celém článku vyjde najevo, že náš vjem je trochu zavádějící.

 

Postupme však dále. Tato vystřelená energie, má rozhodně své účely a já to teď vezmu od druhého konce.

Světy Naví, jsou temné světy. Jenže ta naše tma, není zas ledajaká. Již v několika článcích i na přednáškách uvádím, že ve tmě je vlastně vše. Pokud zavřeme oči, můžeme si představit cokoliv. A pokud by bylo pravdou, že co si i představím, to i je, neboli, realita je pouze taková jen jak si ji mohu představit, kde je potom problém ve zhmotnění?

Ve filmu Matrix byla nádherná scéna s Neem, jak se učil bojovému umění. Ve scéně šlo o to, že se Nio nemohl nadechnout a tak mu učitel Morfeus říká: ,,Neo to co dýcháš není vzduch“. Vlastně ho tímto upozorňoval, že se zbytečně v myšlenkách omezuje.

Doslova ho vybízel: ,, Tak už opusť svou zabedněnou vizi – svou myšlenku, a uvolni se! Opusť ji!“ Nech se vést volností nově příchozí energii – představy co lze provést.

Zde se ještě zastavím a zopakuji větu Bruce Leeho : ,,Jestli si představím, že vyhraji, nebo prohraji, vždy je to pravda“.

Zajímavé spojení s představou, která je jakoby ve tmě, když se jedná pouze o představu, která má být pravdou. Jakoby tou naší Praví, protože ta čistá, silná, zářící, tvořivá energie z praví je jediná pravdivá, že?

 

Jak to tedy je, mezi tím zhmotněním a tmou?

Je vcelku legrace, že to máme na očích. Stačí posvítit do tmy světlem a věci ukryté ve tmě se najednou objeví. My je uvidíme.

Úf, to postačí jen to světlo? Ne, vlastně musíme mít i nějaký záměr a stavební prvek. Dá se tedy říci, že ona energie ze světa Praví nám slouží ke tvorbě. Je nositelem onoho záměru, zhmotnění dané myšlenky. Stavební prvek celého vesmíru je však ona ,,tma“.

Naší předci znali pojem Á-tma. Jako nejmenší, nedělitelná, nic nevážící částice. Tyto částice jsou všudypřítomné ve vesmíru. Síla jejich spojení se, tím zhmotnění, závisí na osvitu tvořící energie.

 

Představte si, že naše sluneční soustava byla v galaktickém stínu od světů Praví. Neboli, energie skrze další galaxie a jiné hvězdokupy, nemohli procházet přímo k Zemi. Naše Á-tmy tak měli proces zhmotnění se podstatně stížený. Vše je ale již za námi, máme zde ráno Svaroga, naše sluneční soustava se již dostala na přímý svit, a tak může proces zhmotnění nabýt nevídaných rychlostí.

 

Zde jsme se již dostali do našich známých světů Javí. Slaví ponechme stranou. Jistě se k ní ještě vrátíme.

Můžeme si popsat, co víme o naší Á-tmě na Zemi v současnosti. Nejznámější pojem, kde se ukrývá je atmosféra.

Toto říká wikipedie : Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule).

Nějak mne tam utíká pojem sféra, nejspíš je to rozdílem zápis čtení. Naše slovo Atmos je v podstatě něco o zhmotnění se.

Já ve starém řecku nebyl, takže nemůžu říci, zda-li tento pojem nesloužil jen jako řečení o podobnosti, dáno na podobenství, pro vysvětlení naší Á-tmy.

Představa je asi taková: ,,To se vezme voda, a do ní dodáme naší Energii /tvořící energie světů Praví/ a přivodíme vodu do varu. Vznikne tak pára, jako následek zhmotnění se, naše projevená Á-tma“.

I dnešní atmosféra podléhá procesu zhmotnění se. A jelikož se ona atmosféra složitě poměřuje, je v podstatě možno ji chápat jako součást Á-tem.

 

Pokud jste vážení čtenáři častými návštěvníky mých stránek, určitě si pamatujete ze článku o Zdraví, co bylo hlavní myšlenkou všech tří článků. Byl to právě náš proces zhmotňování. Je mi záhadou, jak to ti naši Předci dělali, ale prostě to znali.

V podstatě je každý jedinec takové malé Praví. To je ten pověstný mikrokosmos a ten makrokosmos je okolo něj a nejspíš pak je i maxikosmos atd..

Já jsem sám sebou zářičem a mám schopnosti tuto energii Á-tem zhmotňovat. Celý Vesmír pracuje na stejných pravidlech. V procesu tvořivých sil vlastně neexistuje NE. Celý vesmír pracuje dál a dál a dál jen tvoří. Ona žádná planeta si dnes neřekne, já už tady v této sluneční soustavě nechci být a nejde pryč. A proč? Protože neustále prochází procesem tvoření a v podstatě nezná NECHCI.

Z těchto důvodů, vše musí pracovat na principu zhmotnění se, po zadání parametrů, čeho je třeba dosáhnout. Kde dál!

 

Bohužel lidé dnes nejsou ,,lidmi“. Velice často používají NE. Neznají principy tvořivé energie. Neznají onu podstatu, že neexistuje nechci. Buď již mám zkušenost a pak ji nepotřebuji, mohu to i prokázat, nebo ji nemám a musím onu zkušenost podstoupit. Nebavím se zde o triviálních – banálních zkouškách typu, skoč z okna“.

Pro nás jsou zatím jakoby ,,ukryté“ pravidla zhmotňování. V uvozovkách proto, že v Nemocech si je stejně užíváme. Stačí se tedy lépe podívat. Co se to děje a kde, a jak, a proč.

 

Je jisté, že naše vnitřní záření přechází skrze světy Javí a mám za to, že hlavním nosičem našeho ztvárnění záměru je veden skrze světy Slaví. Přes právě ty jemněhmotné světy. Náš záměr, naše přání postavit záměr pro další pochopení, je zaveden do systému a přijata myšlenka tvorby. Doladit Á-tmy v našem okolí pro možnost našeho postupu – průzkumu – nadobytí zkušenosti.

 

Pořád se motáme okolo našich energií. A nabýdnu zde další souvztažnost. Naši Předci své zemřelé spalovali. Posvátnému ohni říkali KRODA. A opěvování velkých činů ztvárněné v textu se řekne Óda. Pro lidi zabývající se Bókovicí s jistotou mohu říci, že ve slově KRODA rh%lf se píše ÓM %, dlouhé Ó.

Zde je ukryt i onen princip záření. Záření uváděno do rychlého pohybu o činu prožitého úkolu - skutku. Dochází zde k přeměně energií.

Dnešní fyzikou je zabito myšlení o energii. Oni jen říkají, že hořením – se uvolňuje teplo.

Hm, ale z našeho pohledu zde jasně dochází k přeměně na Á-tmy. Onen nejdůležitější prvek v celém vesmíru. A jak se to rozjasní u oné hranice – ohně. To je mi jasno. Jedině oheň má schopnost těchto proměn.

 

Zdá se tedy, že onen projev tepla, je zpětný rozklad javných struktur na Á-tmy, během kterého dochází k procesu zpětné reakce řídící struktury. Jakoby dodání energie tvůrčích paprsku zpět do Praví. Síly co formují následně naše Á-tmy. Jakoby docházelo k uvolnění této tvořivé vazby.

 

Je docela možné, že ona energie je v podstatě proměna a my nazýváme energií jen fyzické projevy. To co následně uvidíme a přitom se snažíme tomu ukrytému říci energie.

Z toho by také bylo v podstatě jasné, že to co neprojde ohněm, nedokáže se přeměnit. Nedokáže nadobýt nový tvar Á-tem. Možná právě proto naši předci, pálili a pálili, že nezůstalo po nich věru moc. A nejspíš pozůstalí co neprošli Krodou, nenaplnili svou cestu a ještě mají nějakou tu práci na zemi.

 

Takže vážení čtenáři, aby v tom bylo ještě jasněji okopíruji zde úryvek z Knihy světla, který vyšel na stránkách Tartarie.sk :

 

„Temní postavili svoju stráž nad Svetom ľudí Midgard-Zeme a oddelili ich od vyšších kozmosov Tmou nepreniknuteľnou. No príde čas, Galaxia vystúpi zo zóny kontrolovanej temnými silami (rok 2012) a praskne Tma medzi Zemou a Slnkom. Z tohto dôvodu Arlegovia zvolali všetkých na Radu. Koščeji na Rade povedali: „Zvieratá nášho sveta, besi, vyvádzajú s ľuďmi a tí najtupší a najhanebnejší nachádzajú spoločné body. Keď ľudia s takou ničotou, ako sú besi, si nie sú schopní poradiť, tak k čomu sa budú ťahať nahor?“ Ale Bohovia Ochrancovia zemí povedali: „Ak je treba pomôcť ľuďom zbaviť sa besov, sme pripravení. Urobíme tak, že svetlo Slnka nezatemneného neoslepí a nespáli ľudí“. Povedali Bohovia Riadiaci: „Keď vyvrhnutí budú besi a utečú do svojej temnoty, my opášeme ich kozmos kruhmi mystickými a dlho nevyjdú z neho besi, nosiaci rozvrat medzi ľudí. Predovšetkým temných Archanjelov svetlo od Slnka zacláňajúcich, odstrániť treba. Ich miesto zaujmú Svetlí Arlegovia, a potom ich zameníme aj horizontálnymi kruhmi, rozložiac časť svetlej špirály (t.j. bude umiestnený filter, aby sa zmenšilo škodlivé žiarenie Slnka)“.

Vstali Arani proti Temným a povedali: Prešiel čas a časy Svetla sa priblížili, a to aj pre vás. Budete musieť odísť. Odpovedali na to temní Archanjeli: „Sme pripravení, veď viete, že sme sami odísť chceli. Ale Slnko spáli ľudí, ak naša Tma (hmla) medzi zemami a Slnkom stáť nebude“. Odpovedali im Arani: „Na vaše miesto Svetlí Arlegovia vstúpia a svojimi éterickými telami svetlo, ktoré nemôžu zeme zniesť zahradia. A ľudia neoslepnú, nezhoria, no svetlejšie im bude“. Povedali Archanjeli: „Ako ste sa oneskorili, oveľa skôr ste mohli prísť, a pustili by sme vás bez boja. Naotravovali nás už besi, i ľudia, nimi porobení“. A rozhodli všetko tak, podľa miery toho, keď odídu temní Archanjeli ich miesta zaujmú Svetlí Arlegovia. A potom Legovia zostúpia na Zem, a budú vstupovať do tiel všetkých ľudí i bielych, i červených i žltých i čiernych i sivých a začnú oni spaľovať telá lariev a besov nachádzajúce sa v jemnohmotnom tele svojim čistým ohňom, na popol ich obracajúc. Veď presne tak ako sa naše fyzické telo nakazí rôznymi parazitmi (hlístami, vírusmi, mikróbmi), tak aj jemné telá (ostatné naše telá) sú nakazené rozličnými neresťami (fajčenie, pijanstvo, narkománia, klamanie, voľný sex pod.), ktoré besi do nás vnášajú. I utečú v hrôze zo spálených aj nespálených tiel besi a larvy, ale väčšina ľudí nevydrží také „ohnivé očistenie“. Kto bude mať mnoho nerestí pri ich mystickom pálení, teplota fyzických tiel sa zvýši natoľko, že ľudia budú umierať ako od obyčajných chorôb.

Takýmto spôsobom svetlé ľudstvo, nenosiace zápach lariev a besov, začne znovuzrodenie. ….

 

V uvedeném textu se píše právě o našich chorobách. Doslova je zde vysvětleno, že Slunce nezvýší svoji aktivitu, že na Zemi nedojde k extrémnímu oteplení. Trochu pohroma pro vítače klimaterorismu. Ale co propukne je, že lidé vnitřně zahoří! Pravda, jen někteří.

Doslova se uvádí, že většina lidí bude umírat na běžné choroby. Dle mých závěru po zkušeností s Bókovicí, je tato informace pravdivá.

Pokud se stále bavím o zhmotňování, provázání Nemocí do psychické zábrany vytvořené člověkem, a že to lidem jde opravdu zatím nejlíp, zhmotňovat pouze choroby, budou muset v době zvýšeného záření z Praví podléhat těmto rychlým průběhům ,,zhmotnění se" svých trápení, naskládaných hrází, nedořešeného nechtění.

Je zapotřebí pochopit, že já nejsem ten co vás naučí něco vyjímečného, ale jen předávám to, co jiný zatím nevidí. Každý sám za sebe, musí udělat svou práci. Nepomůže přemlouvat, nepomůže lidem radit, co mají dělat. Oni sami se musí rozhodnout takto žít.

Jakýkoliv boj proti tzv. systému - ,,Matrixu" je zbytečný, ten co neuvěří zahoří. Vesmír již na tom pracuje.

Ledaže, by dnešní chemtrails měl způsobovat brzdící sílu v průchodu tvořící energie z Praví k nám.

Vše je v rukou Mary a Mara je tam, kde člověk má hranici....

energie A-tmy.webp
bottom of page