top of page

 

A

fiert  a0HN

500

 

foneticky f /tvrdé/

  • přesvědčenost

  • základ něčeho

  • formování vlastního potenciálu duchovního růstu na bázi vesmírného potenciálu

  • hrdost, šlechetnost, významnost

  • vykreslená podstata, známá podstata

 

Pro zjištění představy o fiertu a je dobré současně se poučit i o fitě.

Ve fitě samotné jde o poznání celku, který je zrcadlením se dvou veličin, dvou světů.

 

Pokud vezmeme tento fakt v úvahu, podobnost k našemu fiertu spočívá v zrcadlení se /odrazy/ dvou směrů a to duchovních a duševních.

V grafickém pojetí je právě znázorněný hlavní tok energie. Můžeme to přirovnat, že se jedná o naší podstaty, kterou vyzařujeme. Jsme to my, čistá linie mezi Naví a Praví.

Co nás však tvaruje v našem procesu bytí je hromadění zkušeností a tím hromadění poznání.

Pokud máme naše zkušenosti urovnané, chápeme je jako poznané, učinili jsme v našem chování dle zažitých zkušeností nová pravidla, stáváme se celistvějšími, charakterově vyzrálejšími a vyrovnanějšími.

Proto grafické zpracování je taženo dvěma křivkami taženými nejprve do stran a ke konci stoupají přímo vzůru ke středu, tvoří špičatý vrchol.

Pokud tedy máme chápat fiert, jedná se o vyrovnanost duchovních a duševních procesů. Vyrovnanost mne (duševní podstatu) s mým okolím (duchovní podstatu), jedná se o formující proces co se týče růstu jedince.

prodejce.jpg
bottom of page