7

fita 7-Nf

9

foneticky f /měkké/

 

  • jednota ducha

  • příroda

  • svět přírody a sjednocování přírody se světem lidí, pronikání jednoho do druhého – splynutí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení studující. Naše fita 7-Nf se zdá být pěkně ukrytá.

Ani já ji nemám prozatím zcela odkrytou a tak ji později převedu do karantény. Prozatím se pojďme podívat na podobnosti.

Jedno velké překvapení u mne nastalo, když jsem srovnával grafické pojetí a to s tabulkou znaků, kde se píše D jako O posazené na čáru. Určitě jste již takové D vyobrazené někde viděli, a když ne podívejte se pozorně na pozadí našich stránek, nebo do článku Teorie.

O co jde.

V podstatě nelze přehlédnout, že máme Bókøvice D, O, F /fitu 7-NE/, které jsou stejné až na přidání čáry přeměny. Graficky můžeme tedy pojednávat, že se jedná o oddělený celek. Něco co je stejné s celkem jen si žádá o prožitek, žádá si o vývoj.

 

V grafickém pojetí u D : jde o hromadění poznání. Nuže je nějaké poznání, což je naše O a to sedí na čáře přeměny mezi Navi a Javí. Čímž je dáno, že jde o skutky uskutečněné v prostoru Javí a Slaví, jsou to čisté prožitky, jen s konkrétní podporou sil z Naví. Je zde učiněná představa, že zde máme jen kousek čáry střetu, jakoby krátké bojiště a my sedíme s našim poznáním nad tím. Také to znamená, že ono poznání je naše, prostor Javí - Slaví.

Samotné O je jasné, je to čistá energie poznání v těchto prostorech Javí - Slaví.

 

A teď je na řadě naše fita 7-Nf : v podstatě pokud známe již rozhraní D a O, je jisté, že pokud máme znak rozdělený uprostřed na čaře přeměny Javí - Slaví, nemůže to znamenat nic jiného, než obraznost dvou světů. Jak nahoře tak dole. Jeden celek nahoře, druhý celek dole, ale dle znaku zde nemáme nakreslenou osmičku, ale jedno O přeškrtnuté v prostředku.

To znamená, že i když máme dva světy přesto patří do jednoho vjemu, neboli máme společný vjem z obou celků.

 

Proto se hovoří, že ve fitě 7-N0 jde o splynutí.

 

Splynutí dvou veličin, dvou bytostných podstat.

Zhlediska rozdílnosti k fiertu je zde pořád zádrhel, jak naši fitu 7-NE rozlišit v řeči, jaké prokazatelné pravidlo by hovořilo o jejím použití. Proto ji z této podstaty umístím do karantény.

Nápovědou je určitě naše měkčení, uvidíme.

Možná se zdá, že průvodní obrázek nereflektuje náplň našeho obrazu o přírodě. Chci tímto poukázat, že prvotní příroda je vše okolo mého rodu.

Nuže pokud nežiji v lese na stromě, ale drtivá většina lidí žije v domech, bytech ve městech pak je to pro ně prvotní příroda, to nejbližsí při jejich rodu.

Naopak pokud se lidstvo začne chovat zcela odpovědně vůči svému okolí pak města jsou krásným vyobrazením jednoty ducha, jednoty dvou matérií, lidí a Země.