top of page

Stručná chronologie podle

Sandry Římské

 

Zdroj: http://armycarus.do.am/forum/16-144-1#1439

 

Vítám Vás, drazí čtenáři a hosté !

Navštívili jste stránky nazvané „ArmádaKarusů“, věnované obnoveným dějinámzabraného Ruska – Petrohradu a Moskvy. Od podobně zaměřených stránek se tyto naše lišítím, že berou vúvahu pouze reálné dějinyzabraného Ruska – Petrohradu a Moskvy, dějinyBíléRuské Armády Říše Konde, Bílých GenerálůKarusů (Rus), Bílých Důstojníků. S oficiálním pohledem profesionálních historikůse tyto stránky nijak nerozcházejí, jelikož titopřiznalinepravdivosti a lži voficiálních verzíchhistorických civilizací, kteréjim nařídila psátInteligence – Hrdinové francouzské revoluce.Historikové sdělili, že voficiálníchkniháchhistorie lze něco inteligentního vystopovat, je tamjedna lež a tou jsou „Literární mystifikace“. Šla jsem zjiné strany pohledu, po linii námznámých skutečností SSSR (Svazu SovětskýchSocialistických Republik)druhé poloviny 20. Století. Hlavní událostí 20. Století byla Revoluce(Občanská válka) vPetrohradě,Moskvě a po celém Rusku, vykoupaná vkrvi. Použila jsem také vzpomínky a paměti současníků 20. století, dopisy, memoáry,biografie a romány,ale také osobní rozhovory a vzpomínky s doposud živýmiKozáky, Armejci , Bělorusy, Ukrajinci,Slovany a obyvateli Leningradu. A právě na základě reálných vzpomínek reálných lidí jsem se pokusila sestavit skutečný běhudálostí. Vyjadřuji tímto zvláštní poděkování služebníkům Rusképravoslavné církve (RPC), kteří mi objasnili,že první Kníže Car Rus byl touto církví přejmenován na MichaelaAlexandra zPalácového náměstí aSvatých ikon. A také mi bylo sděleno, žežádné „dávné věky“ neexistovaly.Před středověkem zahynul Svět a vše, co na něm bylo. Vše zahynulo. Ve středověku byla pouzejednarepublika a to Novgorodská Republika. Apřejmenovaný Michael Archanděl První Kníže Car Rus,byl první Imperátor Dioklecián, žijící nasamém počátku středověku vNovgorodské Republice a bylStvořitelem Světa. Nebylo pro mě těžké, stakovým mocným spojencem, jako je Katedra historie a Církev svatá,obvinitInteligenci zdokonalého falšování historie poslední lidskécivilizace. Mohla jsem tak sestavit sledtehdejších událostí. Na rozdíl odostatních historiků jsem jako základ použila Rodokmen Rodu KnížatKonde Sever –Korporaci důstojníků Generálního štábu, Vlády Armády Karusů, zlet 1352 –1921 n.l.

 

•1329 – 1332 n.l.Konec Světa na počátku středověku. Ostřelování, úder na Zemi.ZničeníSparty. Záchrana Kozáků Anděly Karusy.

•1352, 21. Listopadu Sněm Andělů Karusů, započalo nové počítání času - ANNO DOMINI

•1352 – 1853 n.l. Konde žijí ve městě Xikrik (Petrohrad) na řece Novogor.

•1353 – 1384 n.l. ARMIA přiváží, ze sedmi jiných zničených planet, rodiny různorodýchvesmírných národů, na svou vojenskou základnu •1385 n.l.Vítězství nad „Rudým drakem“. Toto vítězství slavila ARMIA (Armáda) ve svémhlavním městě Xikrik, poté odcestovala do Vesmíru. Část ARMIE zde zůstala jakožto vojenskáochranaplanety před možným kosmickým napadením Rudými a začala vytvářet civilizaci G

•1385 n.l.Počátek vytváření centralizovaného státu ARMIE, započalo vytváření civilizace,jelikož civilizace která existovala před středověkem kompletně zahynula.

•1853 n.l.Německá vojska ( Východní válka 1853 – 1856 ) zaútočila na Petrohrad( Xikrik ) aMoskvu (Mefkarus). Současně vobou městech probíhá vzpoura Inteligence proti ARMII.

•1853 n.l.Kozáci spolu sInteligencí rozdmýchávají povstání a zradou zabírají město. •Prosinec 1853 n.l.Vražda poslední Bílé královny Marie Antoinetty zRodu Andělů ArchandělaMichaela

•1854 n.l.Konde pozbývají Kozáky zabraný Xikrik a přenáší svůj Generální štáb a všechnyvládní institucedo Lutécie (Paříž). Bílá emigrace. Válka mezi Konde a Kozáky bylapřenesenana kontinent. •1854 – 1888 n.l.VKozáky (Němci) zabraném petrohradském Zimním paláci žije FridrichHohenzollern, Král avelitel kubánských Kozáků a zároveň Imperátor (prezident) Německo-Ruska(Germanorosii). Petrohrad a Moskva jsou zabrány Němci a zároveň oběměstapřejmenovány. Centrální Rusko přechází do německé okupace.

•1858 n.l.zabrané a Němci přejmenované současné Rusko je přejmenované na Rudé (Sovětské)Prusko. StarýZámek Konde, Xikrik na řece Novogor, hlavní město ARMIE, je Němcipřejmenovánna Petrohrad na řece Něvě. Město Mefkarus na řece Čartorus je němcipřejmenováno na město Moskva na řece Moskva.

•1858 n.l.Oficiální změna heraldického znaku, erbu Ruska. Ze spárů orla byly odstraněnysymboly žezla ajablka, které znázorňovaly státní moc.To znamená, že Rusko přešlo podněmeckou okupaci a vletech 1858 –1871 n.l. bylo přejmenováno na Prusko.

•1866 n.l.Zabrané Rusko, tehdy Rudé (Sovětské) Prusko se stává Severo-Německým Svazem(Sojuzem) avšichni obyvatelé se tak stávají Němci. Obyvatelstvu změnili jména azakázalipoužívat francouzský jazyk. Je zaveden nový, německý okupační jazyk, je jímfrancouzský banditský, také anglický banditský, také ruský zlodějský jazyk,který obyvatelénazvali "příšernou slovanštinou". •Nastává přepisování historie, Petrohrad je přejmenovaný a vepsaný do historie Novgorodskérepubliky Řeč Pospolitá a potomje opět přepsaný do historie starého Říma a Byzantské říše( Řecka ).

•Je přepsána i chronologie, Němci času připsali 1352 let a tak se zroku 513 skokem ocitlivroce 1865. Dějiny se takuměle prodloužily a přibylo vnich 13,5 století.

•1352 n.l.tento rok je umělý, doplňkový a existuje pouze na papíře. •1871 n.l.Kozáci obsadili a přejmenovali Lutécii na Paříž a Říši Ruské Armády Konde, AndělůKarusůpřejmenovali na Německo. Byly přepsány dějiny Andělů Karusů (Rus).

•18. ledna 1871 n.l.byla ve Versailles pruskými vojsky vyhlášena Německá říše. Celé Ruskobylo zabránoNěmci a Židy a přejmenováno na Německo.

•Datum 18. ledna 1871je třeba si zapamatovat, protože tehdy vzniklo Německo, ono zabranéRusko, Rudé(Sovětské) Prusko, Severo – Německý (Sovětský) Svaz (Sojuz).

•Po roce 1871, datum je potřeba ještě upřesnit, přichází nová válka, revoluce, mezi Kozáky ajejich spojenci Židy, ve kteréŽidé porazili Kozáky. Vroce 1888 byl vPetrohradě zavražděnFridrichHohelzollern (Sumarokov) a vlast zabrali Prusové. Židi Hanoveři, SaxeCoburgGothové.

•Vzabraném Perohradě se poprvé objevují podvodníci, samozvaní Romanovci, židiHolstejni, kteří si vynutili pruskéšlechtické postavení, spolu sežidem Rothschildem.Romanovi byli chráněnciHanoverů Saxe Coburg Gothů ( Windsorů ). Znovu se přepisujehistorie, tentokrátpod taktovkou židů Holsteinů, Hanoverů, Saxe Coburg Gothů (Windsorů). •Vpřepsané historii se napovrch dere Sumarokov – Elston, ataman kubánských Kozáků, kterýpodnítil kozácké povstánívletech 1853 – 1871.

•Sumarokova posmrtně přejmenovali na Fridricha Hohenzollerna, také na Nikolaje I. (MikulášeI.), také na Alexandra II., dálena Jusupova, na Napoleona (všichni tři). Prý je Stěnka Razin a

EmeljanPugačev vše vjednom. A to ještě nejsou všeci dvojníci Sumarokova –Hohenzollerna,protože jsou další indicie na další dvojníky Sumarokova –Hohenzollerna – Romanova.

•Podle toho, co zbiografie o Sumarokovi – Hohenzollernovi – Napoleonovi vyplývá, je jehonadprůměrná osobnost a zasloužísi důkladnějšího prozkoumání. Domnívám se, že jménoSumarokov je odpovědí navšechna tajemství francouzské revoluce.

•1888 n.l.Změna vlády amoci vNěmecko-Rusku (Germanorosii). Vtoto datum přicházípoprvékmoci vEvropě Hannoveři – Saxe – Coburg – Gothové, Holštejn –Gottorpové,Brnardottové a Glückburgové. Ovládnutí světa je dovršeno! Přicházína řadu rozdělení světa,Stát Andělů Konde, Bílých Důstojníků, je rozbit nakousky, a vznikají předchůdci budoucích„států“, známé znaší současnosti, které se objeví po Druhé světové válce AndělůKondesKozáky vletech 1914 – 1921 n.l.

•Vté době přichází zavedení vymyšleného židovského náboženství, nám známé jako„křesťanství“. Bylo by předčasné mluvito křesťanství před rokem 1888 n.l. (neexistovalo).

•1888 n.l.VPetrohradě se hovoří o Pravoslaví, jako jiném náboženství, poprvé seobjevuje„pokřestění Ruska“, ale nehovoří se o přijetí křesťanství, ale opřijetí Pravoslaví, typupokřestění kyjevské Rusi před 900 lety.

•Zde je moment, kdy vroce 1888, vPetrohradě, Moskvě a vcelém zabraném Rusku, přijalipravoslaví ane křesťanství, které propásli všichni křesťané. Stačí prohledat starénoviny,abychom viděli, že vroce 1888 se vede řeč o Pravoslaví a ne okřesťanství.

•To znamená, že vládou a státní správou prorostla církev a vzala ssebou zmatek se dvěmanáboženstvími, s pravoslavím akřesťanstvím. •Správně je „církev“ „cirkusem“, cirk – kruh. A kruh (cirk) to je nejvyšší orgán vlády Kozáků –rebelů.

•A tehdy všechny „církve“ (cirkusy, kruhy), bývalé budovy Plukovních komisí vlády Kozáků, aždo roku 1888. „Chrám“,„chrámy“ (kostely), to jsou domy, paláce. Plukovní chrámy, plukovnícírkve, tojsou bývalé budovy (domy, paláce, zámky) Plukovních komisařství vlády kozákůnamístní úrovni samosprávy. Nám známé městské sověty (Gorsovět), parlamenty(Gorduma).(v ČR výbory), administrativa samosprávy.

•Mimochodem, na konci 19. Století slovo „Samoděržavie“ (samoděržaví, samovláda)znamenalo u Kozáků „samoupravlenie“ (samosprávu) – vládu lidu. A „pravoslaví“, to je„Zákon Slovanů“, mimochodem„Nový zákon“. Nový zákon, (pravidla,stanovy), to jejazykem Ruské pravoslavné církve „Velká smlouva“. Kozáci svrhlia sesadili vládu i mocARMIE a prohlásili mocí sami sebe. Odtud pochází změnastaré víry, Starého zákona, PravidelARMIE, Velké smlouvy KozákůsRus(sem) na počátku středověku. A přijetí Nového zákonasovětské vládyKozáků přišlo vletech 1853 – 1888.

•Takže otázka není o náboženství, ale o změně moci a vlády. Starou vládou „Od Boha“ byliKonde, Bílí Králové Andělé. Stará víra (vyznání).

•Po povstání Kozáků vletech 1853 – 1871 n.l. započala kozácká vláda a všichni muselipřísahat věrnost Kozákům, „Lidové moci“ (národní vládě). Nová víra, to je Pravoslaví. •Potom naopak, vládu Kozákům vyrvali Židé a znovu se měnila moc, vláda. Kozáci byli nucenipřísahat věrnost Holsteinům, svěřencůmHanoverů – Saxe – Coburg – Gothům. A je to tady –přijetí křesťanstvívRusku.

•Starověrci, to jsou Armejci, kteří přísahu nemění.

•Nová víra je pravoslaví a to je Nový zákon Kozáků, zrádců ARMIE: „pravoslaví“

•A novější víra, to je židovské křesťanství, znamená to vynucenou přísahu, kdy Němci a Židépřinutili Kozáky přísahat věrnost Golsteinům, Hohenzollernům, Hannoverům, Saxe CoburgGothským – Windsorům. Za cos Bourbounami bojovali, na to i dojeli.

•Vroce 1914se Konde vrátili do Petrohradu (Xikrik na řece Novogor) aby se osobnězúčastniliválky sNěmeckem, za osvobození Ruska od německé okupace, trvající od 1917–1858 = 59 let okupace. VPetrohradě se tehdy povídalo, že se do Ruskavrátila Bílá emigrace.

•1.(14.) září roku 1917podepsalo Německo kapitulaci Rusku – ARMII, vrátilo ARMII celouruskou zemizabranou Pruskem. Země jako Švédsko, Finsko, SSSR, Polsko, Francie, AnglieaNěmecko byly vráceny ARMII. •Vletech 1917 – 1921bojovala Sovětská armáda, za Smrt Ruska a za definitivní konec RuskéŘíše ARMII Konde, Andělů Karusů – BožíVojenskou Republiku, proti reakční armáděKonde, Bílých Generálů

 

•1.(14.) září roku 1917podepsalo Německo kapitulaci Rusku – ARMII, vrátilo ARMII celouruskou zemizabranou Pruskem. Země jako Švédsko, Finsko, SSSR, Polsko, Francie, AnglieaNěmecko byly vráceny ARMII. •Vletech 1917 – 1921bojovala Sovětská armáda, za Smrt Ruska a za definitivní konec RuskéŘíše ARMII Konde, Andělů Karusů – BožíVojenskou Republiku, proti reakční armáděKonde, Bílých Generálů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro podrobnější informace si prohlédněte forum "Летоисчисление, даты,календари".(Letopočty, data kalendáře).Veškeré mnou zaznamenané rozdíly, jsou na rozdíl od ostatních historiků vtom, že jsem stavěla naskutečných událostech a naskutečných životních vzpomínkách lidí, pamětníků událostí francouzskérevolucezlet 1853 – 1921.Alexandra Římská (Alexandra Kondrus), r. 2013, Anno Domini 661Překlad: Martin Prince 03.2015 __________________________________________________________________________________Písemnou komunikaci sAlexandrou - přes sekci stránek "Обратная связь", elektronickou poštou,soukromou zprávouztěchto stránek, provádějte prosímpouze při důvěrných a osobních informacích,které se netýkají konkrétních tématzde uvedených.Navazující články:

 

•Chronologie. 1. část: Úder (Bohem prokletá Sparta)

•Chronologie. 2. část: Jak padla Sparta

 

 

G.M. Gerasimov ve své knize „Skutečné dějiny Ruska a civilizace“Odkaz na celý článek...Falzifikace byla provedena takovým způsobem, že nebylo možné prorazit ani jednu její fázi. A byly nejméně tři takové etapy.První začala v roce 1776, druhý - v roce 1814, třetí - v roce 1856. Proto mnoho pokusů o vybudování alternativního historického konceptu bylo neúspěšných kvůli prakticky úplnému nedostatku spolehlivých historických materiálů konceptuální úrovně. V zásadě se nebylo na co spolehnout. A bez toho se následující body ukázaly jako neproveditelné.Další zajímavé odkazy: •Tak kdo že to u nás byl MIMOZEMŠŤAN? • Britská královská rodina

letopočty ruský kalendář.jpg
bottom of page