u

glagoli

3

foneticky g

  • odevzdání vysokého poznání

  • pohyb od zdroje k výsledku

  • plavně se pohybující tok poznání

  • pochopení toho co probíhá

  • hovořit, odevzdávt informaci jiným lidem

  • odevzdávat moudrost svojí duši životní zkušeností

  • proces pohybu