Hlásné

 

 

Prozatím chci naznačil, že Hlásné jakoby udávají směr. Hlásí nám, co proběhlo, co se odehrálo. Co je hlavní obraz momentálního skutku, děje.

Jsou to zářiče, které jasně a zřetelně uvádějí do hlavního obrazu. Kdybych to měl přiblížit, pak by se jednalo o vykreslení hlavní zcény. To zásadní, markantní. Vše ostatní na scéně jen podbarvuje hlavní děj.

Hlásné podstaty jsou jasné, ty co představují hned nějaké uvědomění.

 

Příklad :

- Uběhl - U, je hlásnou podstatou přiblížení.

             - vykreslení děje, že je něco zdoláno během, mezi ,,dvěma" částmi

- Oběhl - O, je hlásnou podstatou samostatného, odděleného

             - vykreslení děje , že je něco obkrouženo, něco je vytyčené a my to oběhli

 

U Hlásných Bókovic jsou i další zajímavosti, jako třeba, že každá z nich se dá dlouze zpívat. Dále je velkou zajímavostí, že každá hlásná se v moderní mluvnici váže jako základ citoslovců. A o pocity právě jde, že?

 

Hlásnou Bókovici zastupuje v materiálním světě žena. Žena jako stálice, zajišťující muži naplnění pocitem k rozhodnosti v požadovaných zkouškách.

 

Mohli bychom to volněji dokreslit tak, že : ,,žena žene muže, a ten může udělat jen to, co může.“ Zde je jasná závislost, kdo co řídí, a kdo co může. Už jen při rozboru MUŽ je jasné, že moudrost nás přibližuje k životu. A život přináší na Zemi ženy, tudíž nás muže sjednocuje a sbližuje naše moudrost k ženám.

 

 

Pojďme tedy na jednotlivé významy:

 

     Název   Foneticky   Číslo

        As          a              1

 

       Jest      e /takové opovržené/                  5

 

       Jesm     e /jako by se dítě ptalo/

 

         iže        i               8

 

       ižej       i / ? /       10

 

       iniť       í

 

        on        o              70

 

         uk        u            400