top of page

 

Honor

 

Vážení čtenáři,

o co se jedná v tomto nádherném slovíčku a jaké významy nám spojuje. Samotné slovo a slova spojená se dnes v čestině moc nepoužívají. Je zvláštní, že v sousedním Polsku tomu tak není. Je běžnou součástí jejich mluvené řeči.

Spojená slova jsou :

 

Honor – Honorace – Honorář

 

Představa tedy je taková, že existuje jistá skupina lidí, co má nějakou úroveň. Jejich úroveň je daná společenskými pravidly. Musí je dodržovat, zastávat a dle nich se chovat. Jinak se jejich honor zbortí.

Za dodržování, možná lépe udržovaní si jistého honoru, se bere honorář. Všichni, co se chtějí zařadit do této skupiny lidí – honoraceberou honoráře. Pro ty, co jim není jasné, co je honorář...je to odměna. Tato skupina lidí pro chod svého postavení musí zákonitě spotřebovávat jistou marži, musí mít jistý zdroj příjmu. Je potřebou zajistit pro tento chod prostředky. Tyto prostředky samozřejme generuje trh. Kolik honorace je mezi námi, tolik musí být odměn. Je za tím kompletní agenda, síť, je to současně hydra, je to chobotnice, je to mafie. Vše musí běžet dle těchto pravidel, každý v řadě musí dostat, ten co nedostane nebude tyto pravidla hájit.

Představte si, že Deep state Cabal je onou Honorací. Je onou chobotnicí, co hájí ty správné vazby. Co má ty správné cíle. Pokud jsme nazvali ono zlo, že je to Matrix, že jsou to ony hodnoty naší honorace, systému co zde máme nastavený, pak prudký růst cen bežných surovin, jakékoliv zvednutí, kdekoliv, znamená, že Deep state Cabal dostává někde jinde nazadek. Celá hydra má najednou málo prostředků na pokrytí oněch nákladů - honorářů, pro svou správu. Někdo to musí zaplatit. Honorace stojí s nataženou rukou.

Jak přemluvíte lidi k větším plabám. Jak jim peníze, jejich ekvivalent vynaložené energie, vezmete? Musíte si vymyslet velmi dobré záminky. Musíte mít správné ideologie. Musíte vytvořit onen intelektuální prvek ve společnosti, který bude pracovat v tomto zájmu a v tomto duchu. Ona samotná smetánka musí držet řady.

Z těchto ideologií je známé především křesťanství, pak nacionalizmus, dnes také covidizmus. Velkou součástí této hry, jak jsem již zmínil, je hra na intelektuální podstatu. Zde zabředávají jedinci, co jim je uzmut všeobecný rozhled do spojitosti a jsou čistě formováni v prostředí školství sestavenou ideologií k jejich jednostrannému pohledu. Nemůžeme se však na ně zlobit, oni nemají jiné informace, tudíš vůbec netuší, jak jsou ovládání. Jejich fiktivní jednostranné zaměření, jim nedovoluje vidět souvislosti, oněch jednoduchých nitek toku financí. Tato honorace z řad umělců, politiků, soudců, různých ředitelů a pRezidentů společnosti bude hájit své honoráře v zájmu zachování svých honorů...svého postavení. A tak vezmou za vděk kdejakou ideologii, kterou jim vyšší honorace podstrčí.

Probíhá zde boj o zlaté tele. To tele uctívají obě strany. Obě chtějí žít a užívat si, všichni mají své náklady. Jen ta jedna strana bere prostředky jen takové, jaké ve skutečnosti potřebuje ze svého těsného okolí, jedná se o komuny a komunity, a ta druhá má za sebou ideologie a nenasytnost globální vytvořené sítě.

Pro jisté síly se hodí izolace jazyků a významů slov.

Hádejte komu?

Samotná stavba slov a jejich obrazová provázanost je však prozrazuje.

Vážení a spojitost s průvodním snímkem, je zvlášť pro dnešní dobu opět příznačná.

honor, hřbitov hrdinů.webp
bottom of page