top of page

 

!

inít  -y!Nm

tvořící dvě podstaty

 

 

foneticky       měkké dlouhé í,

 

  • občinová forma existence

  • jednorodá forma společnosti, ve které každý člen poznal svoje povinnosti

  • všeobecné formy charakteristiky, forma pravidlo, ustoje

  • vzájemná spojení pomoc

  • vzájemná pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je potřeba poznamenat, že inít -y!Nm není pouze jednorodá forma, jednorodá strukturu, ale celé jednotné pole smýšlení živých organizmů.

Nebo celkově přeneseno do jiných obrazů......jednorodé přijetí stavu, vytváří nám například koncovku -ín, /včelín, velín..../

Toto jednorodé pole je jednou podstatou a pokud se zadíváme na gafické ztvárnění musíme si uvědomit, že velký význam zde mají právě dvě tečky, které nám napovídájí, že tento celek který tvoří jednotnou informaci, jednotný proud skrze světy Slaví a Javí, rovná čára dolů, je ve skutečnosti o dvou podstatách. O informacích dvou forem, to znamená, že je velice důležité vnímat i vnitřní naplnění jedné podstaty a druhé utvořené. Třeba té společné a pak i té samostatné.

 

Zhlediska hlásného vztahu se tedy jedná o vlastnost vytvoření jednoty s celkem, který mne obklopuje. Jsem součástí tohoto celku, plně si to uvědomuji.

To zdruhé strany znamená, že jsou vyvynuty prostředky, která jedince k něčemu opravňují a zduhé strany zavazují. Jsou tak vytvořená pravidla.

Samotná forma vjemu je také o vnitřích postaveních vůči celku. To jsou ony skutečné hodnoty, který v následcích ovlivňuje i celek samotný.

​​​

levandule_a_včely.webp
bottom of page