!

ínit  !ybNm

spojující

 

 

foneticky       měkké dlouhé í,

 

  • občinová forma existence

  • jednorodá forma společnosti, ve které každý člen poznal svoje povinnosti

  • všeobecné formy charakteristiky, forma pravidlo, ustoje

  • vzájemná spojení pomoc

  • vzájemná pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je potřeba poznamenat, že ínit !ybNm není pouze jednorodá forma, jednorodá strukturu, ale celé jednotné pole smýšlení živých organizmů.

Nebo celkově přeneseno do jiných obrazů......jednorodé přijetí stavu, vytváří nám například koncovku -ín, /včelín, velín..../