top of page

JAVÍ

zD! nebo 9FD!

 

 

 

Ať již si níže rozebereme podstaty obou slov Javí, můžeme si ve zkratce říci, že světy Javné jsou určeny k zdokonalování růstu celého vesmíru.

V Javí vše začíná Á-tmou, dále živá-tmou a dále nerosty, rostlinami, živočichy a končí Člověkem. Tvorem co vše chápe a poznal podstatu svého zrodu.

 

Každá Boukovice má svůj obraz. To znamená, že by mělo být jasné jak popsat náš svět. Bohužel se mne zdá, že záleží asi na vnímání jedinců. Nebo lépe řečeno na celkovém vjemu obyvatel dané doby. Jak oni sami jsou vnímaví vůči vesmíru, planetě, sobě.

První výraz slovo zD! JAVÍ je krásnou ukázkou tvorby podobenství na obraz. Neboli pokud jsme si aspoň trochu zapamatovali slabiku D! a pokud ne, pro připomínku přepisuji:

Ve slabice je záměrně použit znak inít /i s dvěma tečkama / které symbolizují spojení, společenství, neboli jinak řečeno - zastoupeno v četnosti. Doslova nám hlásá o mnohočetné matérii, společnosti složené z jednotlivých prvků, které se rozhodly být pospolu. Toto ! Í nám udává směr, hlásí v uvedené slabice, že d V jakožto souhlasná doprovodná Boukovice nesoucí všeobjemné poznání je tvořeno vývojem mnohočetnosti, neboli neustálým vývojem spolu tvořících jedinců. Hovoří nám o společenském prvku hlubokého poznání.

 

A je důležitá právě poslední věta přepisu, že z pohleduje d! jako slabiky umístěné na konci se jeví pro zbytek jako řídící složka.

Nuže poté je z doslova hovořící o obrazu na obraz d!což znamená, že světy jsou stvořeny na obraz tvoření k hlubokému poznání.

Jednodušeji se dá říci, že je to hřiště pro dospívání.

V druhém případě se jedná o trochu podobnou situaci, avšak odchylkou je, že ve slově je použita míra času 9 J, která má vytvořit cestu příčině a následku zrodu F A. To znamená, že pro zrod je příznačná míra naplnění času, neboli, jak se lidově říká, že vše má svůj čas.

Trpělivost růže přináší, což tak trochu je obrazem doplňující koncové slabiky d!akorát, zde se jedná o hluboké poznání právě založené na principu času, přesvědčení se o svých závěrech prožitou zkušeností, VÍ.

V prvém případě se tedy jedná o popis cesty, kde se odehrává, při jakých podmínkách. A v druhém případě se jedná o popis cesty, jak se odehrává, co je k tomu zapotřebí.

Proto záleží jen na vjemu jedinců, jestli si více hrají a časem dospějí do hlubokého poznání, nebo převládá více trpělivosti k získání hlubšího poznání.

 

Možná je přípustná i kombinace.

Proto uvádím na začátku, záleží jak se kdo cítí na našem Hřišti zvané Mitgard země.

Duha a Waterfall
bottom of page