top of page

Teď jedna KONspirační

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke vzniku následujících řádku mne přivedl článek na Tartarii.sk – V.V.Putina v Izraeli.

 

Kdesi na počátku:

Při samotném seznamování se s Védama jsem se seznámil i s názvem  Judžizmus. Znělo mě to nějak podezřele, jako bych ten název znal. Netrvalo dlouho, a co mne to připomínalo, přišlo v jiném článku. Byl to pojem Judaizmus.

 

Vážení čtenáři, byl jsem z toho zmaten. Tolik podobnosti ve dvou názvech, a ne ledajakých, jsem dlouho nezažil JUDŽIZMUS - JUDAIZMUS. Jedno písmenko, jedna záměna, na jedné pozici Ž a A.

Dnes v rámci této konspirace si připustím, že někdy dávno mohlo dojít k nedopatření. Možná došlo k špatnému odeznění a nedorozumění toho kdo to zapisoval, možná došlo k pochybnému překlepu. A možná za tím mohou být špatně vyznělé RUNY.

 

Celé to budu brát za omyl, a že ve skutečnosti oba názvy vychází z téže podstaty.

 

Koneckonců vždyť se uvádí, že vrcholové texty Talmudu, neboli svatých hebrejských textů, nikdo nezná. Natož ani běžný příslušník židovského národa nemá potuchy, co je v nejvrcholovějších textech napsáno. Znalí jsou jen vrcholoví rabíni. Možná by se tito nejvrchnější rabíni dali přirovnat, k vrcholovému kruhu Žreců, takzvaného Vnitřního kruhu.

A to jsme teprve na začátku. Nikdo nic neví, nikdo nic nezná, Talmud je pro nás tajemný a Žrece z Vnitřního kruhu také nikdo nezná.

 

Jestliže se budu soustředit na onu záměnu, pak naše Ž ; je o množství, o bohatosti života jako takovém, ve všech podobách a možných proměnách. Bohatost žití. Nepřeberné možnosti.

Pokud se podíváme na A F pak se dovíme, že je to o zrodu, o jedinečnosti samotného vzniku. Početí života, prvotní početí. Něco jedinečného a úchvatného.

Dle tohoto vysvětlení bychom mohli říci, jakoby Judžizmus byl ten všeobecný popisující vše, ale Judaizmus by se poté soustředil na vrchol ,,Judžizmu“, na samotný začátek. No, možná to sedí, na to ukryté.

 

Rád bych na určité dokreslení situace napsal, že ona malá Asie, Asirie, měla do dnešních dnů velice pestrou minulost.

Nalezneme zde Sýrii, pod starým názvem Syrian, neboli nezkráceně synové Arie. Nalezli bychom zde kdysi Persii a opět je to Persian, neboli Perunova Arie. V neposlední řadě zde zanechali stopy i vojáci římského Imperia, jinak řečeno vojáci pod vedením Říma budující říši ve jménu Peruna. Celkově starobylé město Je-RUS-além dodnes ukrývá památky na staré časy a zajisté bychom nalezli i ty se zajímavými názvy.

A tento pupek světa právě ukrývá onen záhadný Judaizmus.

 

Jerusalém byl dobýván nejednou armádou i Turky. A z naších kruhů už známe, že oni turci mohli být Tartaři, neboli vojska Zlaté ordy, také jinak řečeno Zlaté hordy.

Pokud se tedy na věci podívám bez toho, co mne dnes předkládá naše historie, to znamená nezaujatě, první co mne napadá je, že i zde museli žít naše rody. A určitou zvláštností prastarých rodů je, že jsou moudré! Velice moudré. Jelikož ona moudrost je právě získána zkušenostmi.

 

Vážení přátelé a tady to začíná být zajímavé, pokud tedy někdo je velice zkušený, velice moudrý a starobylý, myšleno teď Rod, pak jistě je velmi bohatý. Své bohatství budoval po staletí, dřinou a potem. Nelze se po staletí zdokonalovat, budovat, a tvořit, bez hromadění všeho možného. Mám na mysli třeba duchovní růst, ale i materiální statky. To je podstata silného rodu.

 

 

Takže, po přečtení shora uvedeného článku vyslovuji doměnku, že ve skutečnosti by mohli existovat tyto staré Rody dodnes.

 

Pak by to vypadalo, že čirou náhodou v průběhu časů přijaly Rody jako nejvyšší ochranu mlčení a hlavně zametení stop. Takzvaně vypustili kouřovou clonu.

A v rámci židovství, jsou poté židé co pouze přijali ono židovství a pak Židé co jsou ukrytí jako židé.

Celkově v zato by to znamenalo, že pojem ŽID je uměle nainstalován právě na zametení stop. A dále by to znamenalo, že by mohla existovat v židovském národě část jedinců, co jsou přímými potomky našich Rodů.

 

Poté by článek na Tartarii mohl dávat i smysl. Spojit část dnešních Židů s Rusy, jako vyvolené národy.

Rozhodně pokud by tohle nebyla pouze konspirace, ale pravda, bylo by i zřejmé, že oni židé co se jen přidali, jistě byli dobrými učedníky a veškeré znalosti našich prastarých rodů okopírovali dopodrobna.

Mimo námi již zmíněných vrcholových textů.

Za léta co uplynula, by dokonce i tato skupina nahromadila ohromný majetek. A pak by to znamenalo, že by existovala válka mezi Židy a židy. Dokonce je možné i to, že existují dva prameny nezávislé od sebe jako je Tóra a právě Talmud, jen se vše jeví i zde umeteně.

 

Vážení přátelé, je to konec konců jen úvaha. Ale je možné, že se brzy dozvíme úplnou pravdu o co vlastně V.V.Putinovi jde.

peklo, pst.jpg
bottom of page