top of page

3

jota

foneticky jo-nosové

 

  • vykreslující obraz je svaz zemské a nebeské struktury /ukazující forma/

  • poznání, uvědomění si smyslu bytí, existence

  • obsahnutí něčeho nového

  • rozšíření míry svého poznání

 

 

bottom of page