top of page

.

june .ym

foneticky ju

 

  • pohyb mimo vzájemné spojení s hlavním tokem

  • styk, kontakt, dotýkající se vzájemné pomoci, lehký dotek mající k něčemu celému

  • nacházející se za hranicí známého kruhu věcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boukovice v sobě spojuje dva znaky. První znak se vyznačuje významem, příjmy mne taková jaká jsem, jsem čistá energie z vesmíru a ty o tom nediskutuj. Druhá nám udává, že je třeba se zastavit a načerpat zkušenost mimo hlavní proud. Jakoby ve smyslu, ještě vše neznám dejte mne chvíli.

Dohromady ve spojení na úrovní světů Javí a Slaví nám říkají, že si sami zakládáme na potřebě doslova se přesvědčit o nám již známé věci. Jakoby nalézt krásu kde je, jen ji přehlížíme.

Smysl přehlížení a existujícího, již vytvořeného, nám právě udává koncovka ne ym

Samotný smysl jako celek, je tedy ukrytý právě v nám již známé věci, kterou se snažíme prozkoumat. Jdem vyloženě svou vůlí pro svou zkušenost nám již známé věci.

 

Vážení čtenáři, dostáváme se ještě k podstatnému vjemu okolo našeho june .ym. Je jisté, že výslovnost ,,JU" bude s jiným důrazem, s jiným nasazením, než ,,JU" použité ve slově, kde ,,JU" je složeno z ,,ižy" a ,,u"....9E. Také zde máme ,,JU", ale přátelé je zde podstatný rozdíl, tento zápis přímo hovoří o vzhlížení-přiblížení se k nadčasovému,k jinému rozhranní, k nové úrovni. Hovoří o poznání konkrétní úrovně, naplnění míry času a přiblížení se.

Předaný obraz je tudy rozhraničený, časově jakoby uzavřený.

Pravda náš june .ym hovoří skoro to samé, ale nenechme se mýlit, zde se jedná o něco poznaného, co jsme se již dozvěděli, jen nejsme o tom přesvědčeni.

june .ym nás uvádí k hledání jistoty, nadobytí. Tím se jasněji vytváří vazba použití ve slově.

Zde je předaný obraz otevřený, časově neohraničený.

       

Typických naším slovem je junák, někdy používané junior.

mládí kroj 1.jpg
bottom of page