R

kako RfRJ

20

foneticky k číselné značení

  • dotyk s tokem stvořitele, sjednocení se s vesmírem

  • objemnost, objem

  • otevření se toku stvořitele, osvícení našeho bytí

  • zdokonalování duše v Javi, dle principu, co nahoře to dole, co vevnitř to navenek

  • podoba, identičnost, srovnatelnost

  • objemové vnímání jevů

  • porovnávací prvek /otvírá tok inglie/

 

Mne samotné kako připadá jako jedná část X [ /ch/ a dnešní kombinací s řeckým překladem iks, kde se nám  opět navrací K R uprostřed, a před ním je harmonie I b nám známe iže a za se nachází S c slovo. Jakoby nás vybízí k dalším skutkům k poznání slova, plného chápání, nalézt identitu.

 

Rovněž K R připomíná polovinu Ž ;, kde se bavíme o nezměrnosti života. O mnohostranném pohledu na vznikající a jsoucí projetky vesmíru.

 

Pokud se zadíváme na onu sakrální kresbu, pak je poutavá ona ručička vedoucí nahoru ve formě ,,labutího" krku. Připadá mne, že graficky znázorňuje - nasává z vrchní police přídavek na přilepšenou. Dodává nám energii navíc.

 

K R nás vybízí k procesu, k činu. Dává nám to šťávu k uskutečnění daného záměru. Umocňuje nás to KONAT.

Možná můžeme doplnit, že se jedná o jisté konání, které vždy způsobuje růst, nalezení objemnosti, nalezení síly a využívat ji ve smyslu věty : ,,Jet na vlně poznání".