top of page

Kříž

mého zdraví

Pokud budeme centrem svého dění, pokud budeme všímaví sami k sobě, pokud budeme vždy jednat za sebe sama, nemůže u nás nastat konflikt, který by byl zárodkem nemoci.

Ano naše nemoc je obraz oslabení vlivem konfliktu. Ten, kdo bojuje nepanuje sám nad sebou. Nemá moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červené šipky nám udávájí jednotlivé energie vytvářené vzájemnou interakcí.

Vzájemné ovlivňování mezi jednotlivými skupinami by mělo být rovnoměrné.

Pokud jsou vyrovnané, energie vytváří na mé JÁ tlak směrem do středu.

Nejzajímavější moment nastává, pokud energie společenských pravidel a norem atd. převýší mé přesvědčení.

Můžeme to nazvat i ztrátou víry v sebe sama, nebo ztráty hodnoty sebe sama. V tomto případě způsobí tento nehmotný energetický nárust posun modré šipky mimo osu kříže do polí červených šipek směrem v pravo. Zde dochází k reakci a také výkyvu energií mezi hmotnou a nehmotnou částí mého JÁ. Nutně si tetno energetický nárust žádá o konflikt a je odražen do formy nemoci.

Jeden nárust vede k nárustu druhému a rozlaďuje tak celý kříž.

Zde je patrné, že není žádná jiná možnost jak onemocnět. Vždy nastává konflitk mezi mým přesvědčením a společenským nátlakem.

Ostatně to vzniká, i když naši známí, nás konfrontují s nějakou hmotnou skutečností. Je to jejich názor, proti mému přesvědčení. A jejich vyřčený názor spadá do myšlenkového pole nehmotného světa.

 

Nemoc sama o sobě nás má dostat do centra našeho dění. Má nás vycentrovat. Mnohdy nás uvádí do klidu, nebo bolestí vypíná vědomí....naše zcestné úvahy.

Zde platí, že čím větší je konflikt, čím větší je rozpor, posunuje se tak dál modrá šipka směrem doprava a tím horší průběh nemocí je.

 

 

 

vznik nemoci.png
bottom of page