top of page

 

5

 

ksi  Rcb

60

foneticky ksi

 

  • duch, duchovní struktura

  • ten, který se nachází ve spirále bezhraničnosti

  • přicházející, rozvíjející se na zemi, prochází všemi stadii vývoje a odchází dále /výše/

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určitá provázání ke spatření duchovních podstat je třeba maškarní, nebo různé karnevaly. I u nás se užívá slovo ,,ksicht", třeba ve větě : ,,Co se ksichtíš?" Právě zde je ukryt onen duch, ve tváří nám zrcadlí naše vyjádření.

Proto se také dělají karnevaly a různé maškarní. Lidé na sebe berou podobu jiné podstaty. Jiné energie. Na chvíli se stanou někým jiným, jsou vedeni duchem oné masky. Dá se to i pochopit, že se rádi stanou někým jiným, něčím co více dokresluje jejich charakter. Přijetím energie masky se hlásí k odkazu a snaží se tento odkaz naplnit.

 

Podobnost můžeme spatřit i v uniformách. Je to kompletní maska s naší tváří. Možná proto se dnes často užívá: ,,Nezlobte se na mě já dělám jen svou práci." Lidé se ztotožňují jen s přijetím oné podstaty naplnění činnosti, naplnění duchem záměru, a v podstatě nemusí se záměrem souhlasit. Z této podstaty je viditelné, že jsou napojeni na jiný kanál spojení. Někdy se užívá slovo egregor.

 

Duch v chápání naší výjmečnosti je cesta spojení, která nás má navázat do Praví. Neboli je to v jiných textech popisovaný kanál spojení.

Tento kanál je sestaven jako energetická linie, kterou můžeme ovlivnit právě načerpanými zkušenostmi a tím co děláme.

Ona samotná cesta je vytvořená možná samotnou poutí oné podstaty částice stvořitele vpravené do těla, což je duše.

Její cesta je onen duch a tak mohou proudit informace oboustranně.

Je to o přijatých energiích.

 

Pro představu, mohu to vysvětlit jako byjste chtěli dopravit vodu do vysokého patra. K překonání gravitace je zapotřebí mnoho energie, a platí čím výš, tím víc. A přesně takhle je to i s onou cestou – duchem, ta energie jsou naše poznání, jasné zkušenosti, které jsme si již osvojili. Jen ty otvírají vyšší patra se zpětnou vazbou. Vyšší patra se nám snaží pomáhat, jelikož jakoby ,,hadice" je natažena, ale mohou pomáhat jen spouštěním informací, které my se snažíme zachytit. Bohužel tím, že nemáme zkušenosti, jim nevěříme, nebo vycházejí pro nás do spodní podstaty zkreslené.

 

Tento otevřený kanál je možné, energeticky za určitých podmínek zachovat, i když duše již po kanále vystoupala zpět. Může ji ovládnout částečně ona entita pozemského ,,ducha“ a živí se skrze kanál dokud nevykoná své. Možná, že je to někdy i pro dodělání onoho poznatku čerpání dané inkarnace, zemřelo-li tělo předčasně. Také jinak řečeno dokončení životního úkolů.

 

Značení ducha v Boukovici je 5 KSI Rcb , a ono K R nám říká, že se jedná právě o něco navíc, o jakoby katalitickou reakci. Něco co nás uvádí do pohybu z vyššího principu. Proto je K R v názvu kolo....uvádí do pohybu. Nebo katapult, katalog....atd.

Dále S c hovoří o spojení, spojování, neboli znamená to, že ono ,,odloučeno" je spojeno s něčím jiným a to je tělo a duch.

 

A poslední znak I b je znamením rovnováhy - harmonie. Což znamená, že všechny skutky jsou vždy zapotřebí brát z hlediska akce a reakce. Neboli zapadají do konů příčin a následků, někdy se to zjednodušuje názvem dualita, ale není to přesné spíš jde o termín kauzalita.

 

A o tuto harmonii v podstatě jde. Lze ji totiž načerpat, poznat jen v javném prostření.

Právě proto se nakonec i obrazově říká, že jsem na cestě poznání. V těchto slovech je obrazově ukryt, jak duše tak i duch. A právě proto jakoby existuje více cest k cíli. Ve skutečnosti se jen odkláníme od té naší stanovené a určitou korekci jsme napravování vrátit se zpět. Každá zajížďka, každé odpočívadlo znamená úbytek energie a zvýšení možnosti selhání k vytyčenému životnímu cíli.

 

Z této komplikované cesty v podstatě vychází i ona grafická podoba.


 

 

masky_benátky.webp
bottom of page