top of page

 

k

 

ljudíe k.l!t

30

foneticky l

  • jednota sjednocení mírumilovně myslících

  • občina lidí žijících v Javi konající dobrá díla

  • lid uvědomující si javnou zkušenost /duchovní/ jako hybnou energii ke zdokonalení v Javném světě

  • ljubost, jako dosažení lidí v ljubosti, jako nejvyšší moudrost stvořitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boukovice L k vychází se znalostí o našich předcích. O cyklech probíhájících na této planetě, při důrazu na otázky : co jsme, proč jsme tady, a co bude potom.

 

Dnešní mluva nebere v potaz duchovní vývoj jedince. Jedinec je přespříliš soustředěný na sebe v materiálních otázkách z hlediska svého uspokojení. Při takovém způsobu života bez ohledu na následky, jde o proces žití pouze na úrovni žitěle. Je to jedinec, který žije jen svou spotřebou, tzv. dnešní spotřebitel.

Jedinec spotřebitel, se zhlediska našich předků nepokládá za člověka. Samotný člověk je titul obyvatele s vysokou mírou přijetí duchovního vedení. Vše se bere v závislosti k následkům konajícího jedince.

Formulace lidé je poté společenství jedinců, která je vedena jedinci s vysokou úrovní duchovního přijetí /pozor neplést si to s náboženstvím/, která v sobě zahrnuje poznatky o všech vrstvách společenského dění a života.

 

Lidé je tedy označení pro vyspělé společenství obyvatel, žijících pospolu, utvářející společnost s jednotnými cíly a záměry. Jejich forma spolukonání zahrnuje znalostí všech vrstev obyvatel se směřováním k postupnému naplnění duchovního poznání pro všechny jedince. Jsou zde chápány všechny podstaty takového růstů, veškeré potřeby pro život.

Z našeho pohledu se to projevuje na grafickém znázornění boukovice L k otevřeností spodní linie mezi světy Naví a Javí, kde dochází neustále ke zrodu nových skutečností, nových cílů a záměru objevujících se pro tvorbu a růst společenství lidí.

Jakoby se zde ztvárňuje proces nadobývání zkušeností a bókovice L k tak trochu připomíná šipku k nebesům, která neustále narůstá, každou získanou zkušeností.

Pro shrnutí, bókovicí L k jako ljudíe k.l!t je chápáno přijetí formy bytí se společenskými cíly s ohledem na své konání v javném světě při hromadění poznatků zkušeností na úrovni každého jedince.

 

 

 

lidé park.webp
bottom of page