top of page

Morava nebo Marava

 

Zdravím všechny čtenáře a pro ty z vás, co mne neznají, se pokusím přinést soustředěný pohled na námi v nadpise určená Slova. Byl jsem osloven paní Jaruškou Grobcovou, zda bych nemohl trochu vyjasnit problém dle jemněhmotné struktury, co vytvářejí čáry v písmu u slov Morava a Marava.

 

Na začátku napíši jistá úskalí, která musíme mít na paměti. Vysvětlím proč:

 

  • tak za prvé, především máme žít v přítomnosti, teď a tady

  • za druhé, tímto se máme naplňovat z každého okamžiku našeho života a každé nové poznání nás má vždy obohatit pro něco nového, lepšího, většího. A upřímně se bojím, že jsou lidé, co nechápou správně slovo nacionální. Vždyť se mně ptá kde kdo na jméno. Představte si, že vás zastaví policista a zeptá se, jak se jmenujete a vy odpovíte, nebuďte tak netaktní a nacionální.

  • Za třetí a zde to nejspíš vzniká, v životě nemáme věci jmenovat tak, aby se mohli stát výčitkou, je třeba je vždy brát v přesném dovysvětlení toho daného vyřčení, bez vytržení a doměnek. Takže co je Čechů, patří Čechům a co je Moraváků, patří Moravě. A o Moravě právě krásně píše paní Jaruška Grobcová, co vše se s Moravou spojuje. Takže všímejme si toho našeho a to vnímejme.

 

Pak zde nastává další komplikace a problém. Já sám jsem ze Slezska, čili jsem Slezák. Ano. Denně musím slézat z toho kopce a večer zase nahoru. Říkám tomu, že tam nahoře mám lepší spojení s Bohy. No, možná na tom něco může být.

Možná jsme se tu ve Slezsku jen slezli, ale právě to, že jsme se slezli a dokázali spolu vyjít a spolupracovat, nás jistě obohatilo. A tak zde máme opět kombinaci slézt a obohatit-boha. Zdá se, že všechny skutečnosti naznačují, co se ukrývá ve Slezsku.

Rozborem po Boukovici, pro některé Bukvicí, se opět setkáme s obrazovým vjemem – slovo lidí žijících na zemi k přiblížení se slovem vyšších světů. Také řečeno volněji, lidé žijící na zemi přijímající světy Bohů.

Vidíte sami, že pořád se motáme obdobným zobrazením slova. Nuže, jsme se asi trefili.

 

Poněkud zapeklitější je situace okolo Moravy. Kde kdo by mohl říci, že je základem kořene Mor a někdo by to mohl spojit s Morénou a s vynášením Morény atd.....

Zdá se však, že si v minulosti někdo dal velkou práci, aby se tohleto slovo uchytilo. Po Boukovici se sice jedná o moudrost odkloněné energie našeho bytí, což nám dává právě smysl, jako by někdo úmyslně zařadil zpátečku. Kdo a co je toho příčina, je spekulativní. Pojďme se raději soustředit na teď a tady s ohledem na nadpis.

 

Pokud jsem pátral a hledal vazby, moc se jich nenajde ke slovům spojujícím na MORava. Právě překvapující je, že vícero odkazů se odhaluje spojením s MARava.

Kdo znáte ,,Slovanskou mytologii“, setkali jste se jistě s bohyní Marou. Kdože je tato vznešená bytost? Naši Předci hovoří, že tato Bohyně převádí lidi na druhou stranu světů. Čili po směně rozměrnosti – zkráceně smrti, nás tato Bohyně převádí přes most do síně Předků. Můžeme tomu věřit, neboť se nám také v řeči uchovaly slova jako jsou Márnice, že ji či ho berou na Máry a také jako marné a marnivé, že to již nemá cenu. Co je v péči Mary, je již jinou záležitostí.

 

Tolik ze zkrácené průpravy Slovanské mytologie, ale teď se přesuneme k našim severozápadním sousedům a to do Německa. Samotná němčina si uchovala název s přehlasovaným Ä, které se čte jako AE. Toto písmeno se právě píše ve slově Morava jako Mähren. Proč mají naši sousedi toto ,,A“ a vůbec tam není ,,O“, bychom museli znát podrobnosti vývoje němčiny.

 

Ona ta němčina je svým vývojem a propagací velice zajímavá, tak třeba ono zrušení H v ruštině a nahrazením G je jako by právě pod tíhou této změny vznikl název Germani místo Hermani. Tuším, že v seriálu Robin Hood byl Herm jako bůh lesa, nu, zajímavé. A nejenom to, možná i stojí za záměnou našeho současného V a v minulosti po Boukovici B /viedy/ za dnešní B . Proč si tohle myslím, posuďte sami! Je zde název města a to je naše Vratislav, dnešní název je polský Wroclav, ale pokud jedete z německa je to Breslau. Zde se jasně projevuje změna v němčině. Nuže možná právě nemčina stojí za největšími změnami v dnešních jazycích od minulosti z Boukovice. Kdo ví zda je Berlín s B nebo V?

 

Vraťme se však k Maravě.

Další věcí je, že i v latinských textech se setkáte s písmenem ,,A“. Pokud to opět trochu dále okořeníme, zjistíme, že na našem území /Moravy a Slovenska/ žili Markomani. Tito Markomani se dají různě rozložit, na Mar-koma-ni latinsky nebo italsky spíš Mar-choma-ni, nebo také Mar-coma-ni. Není to tak důležité jak se píší jinde, nám postačí rozdělení slova v naší podobě Mark-o-man-i. Na první pohled se zde jasně opakuje Mar, a já si nemohu pomoci a vidím zde právě základ Mary samotné, jakoby našeho přerodu. A opět zde zamíchám trochu němčiny a připomenu jejich měnu Marku, obrazově, přerod co přibližuje, no a ona přibližovala přerod, když jste si danou vysněnou, potřebnou věc za ni koupili.

 

No a víte, co znamená v němčině mark, nebo spíše ve starogermánštině? Pohranici. A v dnešní podobě známe i u nás podobné slovo marš, jako pochod. Pak je velice zvláštní, jak vznikají obrazová spojení. No a kde se asi tak pochoduje, že? Většinou mašírují vojáci do pohraničí. Do místa, kde se setkají dva tvrdohlavé názory. Kde jeden z nich po bitvě většinou zvítězí a nastává přerod pro druhou skupinu, co prohrála a musí přijmou vůli výherců.

 

Po tomto v celku důkladném výkladu a pátrání se můžeme tedy zastavit nad souvislostmi. Jako je třeba základní vazba MAR. Velice střízlivě to můžeme hodnotit, že se jedná obrazově o přerod, prudký jasný přerod, neboli výrazná proměna se svými pravidly. Jasnou proměnu energií, jakoby zánik nějaké staré struktury, a na ní postavené nové. Není to bezhlavá změna, ale proměna na základě nějaké cenné zkušenosti, věci.

V tomto pojetí je postaven i název měsíce march, marec atd. v jiných variacích. Je to jarní měsíc a příroda zažívá velice silnou proměnu, přerod.

Ona samotná záměna CH na dnešní iks, obsahuje v názvu a zvuku samotné K, zde nastává takové dobarvování věcí. kde K je doplněno o S /slovo/, při nalezení určité vyváženosti-harmonie. Jasněji se nám to ukazuje ve jménu Marx a jeho dalším názvu marxismus. Kde se opravdu jedná o markování dané věci pod tíhou slov, neboli přesně vybraných slov.

 

Tady už rozhodně nejsme mimo mísu s názvem Marava a naše pátrání se jistě vyplatilo. Já nemám pochyb o správnosti přerodu, chcete-li vzniku energetické hranice, která tvořila právě odbojnost našich Předků před vlivem západu, v uchovávání jiné podstaty svého světonázoru.

A jistě zde sehrála odvěká role správného zapisovatele, který přiděluje ty zaručeně správné významy - slova.

No a v neposlední řadě ze školy víme, že někdy opisování není zase to nejpřesnější a i na matrikách se dnes zapisuje s překlepy a pak platí ten překlep.

Odpověď se tedy vyjasňuje: byla to západní kultura, co nás v té době pojmenovala, když s námi sváděla boje a tím se také vytvořila naše hranice Maravy a pro některé později Moravy.

 

Těchto obdivuhodných souvislostí je tedy, jak jsem uváděl výše, povíceru a opravdu nic není náhodné. A pokud se podíváme na samotné slovo Marava po Boukovici, zjistíme, že ona Moudrost zrozená osvícením prvotního poznání, ve formě Já vím, je právě ona Marava.

 

Doplnění :

 

po jistém odstupu od napsání článku, nacházím další souvislosti s vývojem jazyků a řečí. Je zajímavé kolik najdeme slov odvozených právě od jednotného významu, co nám měl dokreslit vždy daný význam obrazů.

Máme slovo jako je markantní, markování, demarkace, ale z historie také slovo jako je markrabě moravský. Zde se zastavím, tento titul není totiž od věci. Při dnešním odhalování po Boukovici se zdá, že je to vrchní dohlížitel přerodů, nového počátku. Vede mne to také k závěru, že by to mohlo také být v časech vzniku samotného názvu. Že pokud nebyl důvod jmenovat někoho Markrabětem, či-li vrchním dohlížitelem přerodu, do té doby zde byl jiný název. Název před přerodem. A je dokonce možné, že tento název tedy mohl být zcela jiný, třeba Maličká Tartarie.

 

Má rada na závěr je, ať je to Morava či Marava, žijeme teď a s jakou kvalitou života samotného určujeme právě jen my samotní.

A pro Slovieny prosím, nezoufejte nad mým rozborem, i Vás se to v mnohém dotýká. Vezmeme-li v úvahu, že kníže Svatopluk byl především kníže Nitranský a pro nás kníže Velkomoravský, nuže kdo to vlastně byl a pro koho?

Doplnění číslo 2.

Touto fotografií, která je přenesena ze starého atlasu z doby Mnichovské zrady, je patrný jasný název pro řeku Moravu.

Je to náš dnešní pochod - Marš. V konečném důsledku je velice podezřelé, proč tedy naše řeka byla hraniční. Koho oddělovala a kdy. Nemá totiž nikdo jinak potřebu dávat někde název Hranice.

Z pojmenování je tedy patrné i jak se ona germanizace neustále dotýká naší podstaty. Jak brousí kolem a čeká na vhodnou příležitost nás opět získat.

b1-morava - march.png
bottom of page