top of page

Y

naš  yfIm

50

 

foneticky n

  • to je vše co existuje při nás, s námi, uvnitř nás

  • to co bylo známé našim předkům

  • přináleží našim, národu, společným dědictvím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafická podoba Bókovice N Y  vychází ze znázornění dvou sil, dvou struktur /dvě tlusté čáry/, mezi kterými je určitá vztažnost /tenká čára/.

Mám za to, že dle pojetí chápání vesmíru, existuje tvořivá energie z Praví, tak zvané klíče pro materií - nejmenší částice - Á-tmy, která se pomocí této energie formuje, neboli projeví.

Proto je napojení tenké čáry vedeno ze světu Slaví, který slouží jako spojující prvek mezi všemi světy a tato tenká čára je napojena v linii světa Javí, kde se projeví.

 

Zajímavostí je, že i my neseme klíč, kousek částice z Praví ve formě DNK. To znamená, že i my můžeme ovlivňovat matérií k projevení se.

Z toho principu chápeme a hojně v řeči využíváme předponu NA. Jakoby symbolizuje, je stůl a teď ,,najednou" je něco nastole.

Nebo ve slově NAvigace, je tento efekt využit, že máme nějaký cíl, jakoby ho známe, jen nevíme cestu a ,,najednou" nás navigace před ní dostane.

Dlouho mne trvalo pochopit efekt, co vše je naše?

Jedinou odpovědí mne vždy bylo, že vše. Vše je s námi vždy nějak spojeno. A tak jsem hledal odpověď, jak je to možné a co to poté znamená.

Podstatou věci bókovice N Y je i chápání, že se jedná o projevené stavy. Je vždy myšleno, že pokud se ve slově N Y vyskytuje, jedná se o hledání javné formy.

 

N Y vykresluje podstatu toho co se dokáže projevit, neboli stavu, který musí vzniknout, je jasný z předešlých příčin.

​​

naše zjevené.webp
bottom of page