top of page

NAVÍ

YFD!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zjistění popisu světa Naví si nejprve vykreslíme provázání Naví a temný. Často se tyto slova zaměňují jakoby byla stejná.

Podívejme se tedy nejprve na jejich hodnoty:

           y       f     d

Naví - 50 + 1 + 2 = 53, 5 + 3 = 8

                n        t      v      y

Temný - 300 + 5 + 40 + 50 = 395, 3 + 9 + 5 = 17, 1 + 7 = 8

Zjistili jsme, že váha slova je stejná, z této podstaty jsou i významově slova stejná. Jejich obrazy by se měli navzájem podporovat a tedy navzájem dokreslovat své podobenství.

Pro další dokreslení je však zapotřebí uvést, že pokud však použijeme slovo temný, nikdo neví k čemu se váže, musím tedy použít další slovo pro dokreslení, co jsem měl na mysli, a tudíž použiji slova dvě : temný svět.

Pokud však použiji slovo Naví, zde nemusím dokreslovat nic. Vše je řečeno v jednom pojmu, tedy pokud ho znám.

Situace se nám však mění pokud řekneme slovo temno, to má svou hodnotu o 70 větší od slova temný a to je 465, a v koncovém výsledku dostávám 15, posléze 6.

Slovo temno je jednoznačně jiné, má přímo konkrétní výjev, vyobrazení.

Naopak slovo tma má svou hodnotu 341, což nám opět dává součet 8.

Metodou výpočtu váhy slova jsme zjistili, že slova si jsou podobná a v určitých spojeních si je můžeme vzájemně v představách dokreslit, kde nás zavádějí.

Jako je třeba slovo ATMA, ÚNAVA, NAVIGACE, SKANDINAVIE....atd.

Všechny slova mají něco společného se tmou.

 

Pokud se však zamyslíme, co pro nás slovo tma představuje, pak si můžeme být jistí, že tma představuje vše.

Ve tmě je počátek všech zrodů, počátek všech našich představ, ať již pěkných, nebo těch, kterých se bojíme. Je jen na nás, co ve tmě chceme vidět. Nemusíme chtít nic, ale to neznamená, že tma není.

Právě samotná existence tmy nás nutí ji prosvětlit. Mít v tom jasno. Je tedy s námi spojená, ať si to přejeme, či nepřejeme.

Samotné slovo YFD! NAVÍ se skládá se známe koncové slabiky D! opakující se ve slovech Praví, Slaví, Javí, a předpony, kterou je slabika YF NA.

Pojďme se tedy podívat na samotnou skladbu slabiky YF NA. Hlavním směrem je příčina a následek zrodu F A, něčeho prvotního, které je doprovázeno před boukovicí naš Y N. Ve spojení ke zrodu /F A/ nás naše /Y N/ provází na cestě, kdy pro poznání tohoto fenoménu musíme překonat co je naše, musíme to přijmout, abychom dospěli do zrodu.

Naše představuje přijetí za své, své chtění překonat nepoznané.

Jednoduše řečeno, abychom něco uznali, že je naše, nejprve to musíme poznat a to je podstoupit zkušenost.

 

Pro správné pochopení jsem se pokusil podrobně vysvětlit samotný pojem našeho, který náš zrod F A jakoby ukrývá, je zastřený, schovaný za našim Y N. Tímto je ve slabice dotvářen dojem jakoby na povrchu jasný /najednou osvícený, najednou viditelný/, ale uvnitř spousta uschovaného poznání směřující ke zrodu, neboť zrod je příčinou a následkem. Náš je pouze cesta, jak se dostat do zrodu.

Pokud si zde opět dosadíme slabiku d!. Kdy ve slabice je záměrně použit znak inít /i s dvěma tečkama / které symbolizují spojení, společenství, neboli jinak řečeno - zastoupeno v četnosti. Doslova nám hlásá o mnohočetné matérii, společnosti složené z jednotlivých prvků, které se rozhodly být pospolu.

Toto ! I nám udává směr, hlásí v uvedené slabice, že d V jakožto souhlasná doprovodná Boukovice nesoucí všeobjemné poznání je tvořeno vývojem mnohočetnosti, neboli neustálým vývojem spolu tvořících jedinců. Hovoří nám o společenském prvku hlubokého poznání. Z pohleduje d! jako slabiky umístěné na konci se jeví pro zbytek jako řídící složka.

 

Při spojení do slova YFD! NAVÍ tedy vzniká jasné vymezení, že je zde ukryto nezměrné množství všeho poznání. Ale nutno dodat, že ve tmě v YFD! NAVÍ je pouze vše co jsme poznali.

Veškeré hluboké poznání je ukryto a může se zrodit prosvětlením.

YFD! NAVÍ je podstatou všech zrodů! Společně ve spojení se Slaví, která přenese existenci dané příčiny uložené v Praví, dochází ke zpětnému provázání a za pomoci Naví k jasnému ztvárnění ,,zadanému" následku.

I vědci připouští existenci temné hmoty.

Pro dojasnění uvedu příklad :  NAVI - GA - CE

NAVI - je ona energie potřebná k zviditelnění, existuje no je však ukrytá

GA - je cesta

CE - je podstata hmotného cíle

Znamená to, že pokud zadáte do navigace cíl vaší cesty /ten je vám známý/ no bohužel neznáte přesně onu cestu. Pak vás navigace zavede k vaší představě cesty: jakože jedete a najednou voilà cíl je tady, je jako zjevení.

navi.jpg
bottom of page