j

 

on Jy]

oddělené, samostatné

70

 

foneticky o

 

  • něco odděleného, posvátného od pozemského,

  • něco samostatné, ale můžeme to chápat

  • forma ne našeho vnitřního světa, ale má s námi spojitost

  • částečně přijmuta struktura přicházející z poza hranic

  • uzavřená cyklická struktura přicházející mimo čas a prostor

 

 

 

 

 

 

 

 

V procesu vytváření obrazu o stavu něčeho odděleného posvátného, ale pro nás chápající je KRA dobrou představou. Je to majestátní prvek, který se od celku oddělil, ale zároveň sám v sobě ukrývá ohromný potenciál základu.

Z této podstaty má vyplynout, jak zajistit pochopení podobrazu něčeho jednotného co se oddělilo.

 

Krásné slovo typického významu je Ogar.