top of page

ѿ

ot

800

foneticky ot

 

  • v grafice vidíme dvě Boukvice a to óm jako zářivá energie a tvierdo jako rozhranní. Takže obrazy vychází z nějaké nám známe struktury a vše co se oddělí od ní označujeme jako strukturu stějnou jen máme nový vjem /nové poznání/. To přináší nové možnosti.

  • doteď, rozhranní

  • oddělení nějakého množství od celku

    dosažení specifické hranice, ale po dosažení se objeví další hranice

 

 

bottom of page