top of page

П

pokoj  gJRJb

80

 

foneticky p

  • nečinnost, nečinný stav, uvolněný stav, pokoj, harmonie – rovnováha

  • nabytí sil pro další pouť

  • stav pokoje bez pohybu

  • jednotné pole události

  • stav duchovní rovnováhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teď si představte, že pokud je mne známo z cizích řečí /pravda, moc je neovládám/ tak zatím jsem se nesetkal, neboli neznám jazyk, kde znají pokoj jako název pro místnost?

 

Mám takové tušení, že je to naše specialita. Nádherná!

A tvrdím, neexistují náhody!

Pro nás se tak lépe dá objasnit, proč kolem dvěří do pokoje, do místnosti, do domu, jsou futra ve tvaru písmene P g. A taky proč měli naši předci nutnost takto zdobit i vjezdy do dvorů. Proč tento symbol dávali i okolo oken, tzv. šambránu.

A ještě jinde naše  P g uvidíte, ve filmem z divokého západu onu specialitu uvidíte osamoceně stát v poli při vjezdu na ranč. Viz obrázek, krásné P g.

 

Mohli by jste namítat, že jsou to ozdoby, hm, i takový důvod je vcelku přijatelný, k té ozdobě je však třeba si představit i energetickou ochranu vytvořenou takovým symbolem, jako zvýraznění jiné energie....zde je můj prostor!

 

Při srovnání těchto vědomostí se zdá, že uvedená Bókovice P g nám jako hlavní charakter říká, že průchodem pod P g nastává změna vnímání. Nastává nové energetické pole, kde je uchovávaná energie tvůrce daného prostoru, kde tento tvůrce nalézá to své, co miluje, co ho uklidňuje, co stvořil. Tato energie se dá přečíst a dají se z toho chápat i další děje.

 

Myslím si, že i Stonehenge má přesně takovou charakteristiku P g. Kdo ví jakou energii bychom nalezli uvnitř být objekt kompletní?!

Proto doplňuji k Bókovici P g, že je to jako portál sloužící k vymezení, změně stavu jedné energie a druhé.

  • její hlavní obrazy jsou nečinnost, nečinný stav....možná pro čtení energie

  • uvolněný stav, stav pokoje bez pohybu.......možná zachovat klid pro přečtení

  • nabytí sil pro další pouť …... už se blížíme

  • jednotné pole událostí .......... ano, maximálně zapadá

  • a stav duchovní rovnováhy ..... určuje vztažnost k obou rozděleným věcem

 

Doplním to tedy o obraz jednotného pole energie, které je vytvořené a my ho můžeme sledovat, vidět a uchopit. Dokážeme toto pole vnímat a s ním pracovat.

Dobrým příkladem je slovo PRÁH, PODCHOD, nebo třeba PŘÍSAHA ......

portál dřevo.jpg
bottom of page