top of page

Polygamie

jako jeden z mechanizmů evoluce

druhu Homo sapiens sapiens

 

Nyní je čas, aby se čtenář rozhodl, v jakém je egregoru. Dnes mnohé ovládá egregor města, ale o tom řeč není. Autor má na mysli ideologii. Věc je v tom, že kromě křesťanství se v současné době obnovil egregor primitivního pohanství. Vytvořili ho rodnověrci a jim blízké pohanské proudy. Žije a vzkvétá i egregor inglingů, také pohanský, ale po svém. Jedni i druzí utvrzují, že to oni vycházejí ze skutečných kořenů. Ve skutečnosti je všechno trochu jinak.

Mnoho lidí to nechápe, ale jak rodnověrci, tak inglingové a další neopohané se ve své podstatě nachází ve sféře vlivu egregoru Amona. Proč? Protože člověk, kteří přijímá všechny ty nově propagované ideologie, jako druh pokračuje v degradaci. Jeho degradace je jen trochu jiného druhu. Není definována "křesťansky", ale "pohansky".

 

Lze na sebe navěšet svastiky, různé oberegy, nechat si narůst vousy a vlasy po kolena, lze zpívat chvalozpěvy Slunci a Rodu, je možné svou řeč obohatit o starodávná slova, pohanský folklór, ale uvnitř člověk zůstává stále oním křesťanem. Jeden moudrý člověk, který s autorem několik let pracoval, se jednou zeptal: "Jak odlišíš člověka orianské tradice od křesťanů, pohanů a sektářů?" A autor tehdy nevěděl jak odpovědět. On se usmál a řekl: "Zjisti jejich vztah k mužské polygamii. Pokud ji považují za zvrácenost nebo šílenství, pak před tebou stojí děti egregoru Amona, jakkoliv by se nazývali. Pokud řeknou, že je to normální a Tvůrce není packal, pokud vytvořil muže polygamního a ženu monogamní, mimochodem, k obrazu svému - pak před tebou stojí adepti orianského egregoru."

 

Aby mě čtenáři pochopili, uvedu příklad.

Jednoduše řečeno, pokud se okolo ženy točí několik chlapců, kteří se doslova olizují při pohledu na ni, pak taková žena není nezávislá. Pokud jim takové chování dovolí, začne sama vylučovat fluidum neboli samičí feromony, které celou tu "psí smečku" přitahují a mají na svědomí. Tehdy se může stát, že některý z odvržených strčí hlavu do oprátky nebo vyskočí z okna. Taková "dívenka-odmítačka (stíračka)" se pak ostatním jeví jako podivínka (monstrum). U všech vzbuzovala naděje, které nakonec všem vzala a s nikým nechtěla nic mít. Jen kvůli tomu by nikdo hlavu do oprátky nestrkal, to je snad jasné. Z pohledu orianské tradice však vše vypadá jinak. Samostatná dívka, která nemá chlapce (nápadníka, milence), kterému by odevzdávala všechnu svou nadbytečnou energii v posteli a získávala od něj zpět jeho mužskou sílu, je nucena stýkat se (komunikovat) s osobami mužského pohlaví jen skrze slova a tím pomocí jakéhosi vztahu předával to, co těžce doléhá na její psychiku. A současně od mužů získávat aspoň nějakou kapku mužského energeticko-informačního proudu.** A to, že ji muži považují za neseriózní, protože nevstupuje s nikým do intimních vztahů, to už je jejich věc. Jejich problém. Proč se taková dívka chová právě tak? Vše je prosté. Obklopují ji prázdní chlapci/muži, nezajímaví, obyčejní mladí samci. V informační rovině u ní nevyvolávají nic kromě pocitu lítosti. S takovými je možné se stýkat, je možné zabývat se nějakými každodenními věcmi, ale spojit s jedním z nich svůj osud nelze.

Zaprve, žádného z nich nejde skutečně milovat, a za druhé, ani jeden z nich není schopen sám milovat, to, co oni považují za lásku, je jen feromonové opojení, které vznikne ohledně fyzických parametrů dívky. Z úhlu pohledu orianské tradice tedy lze dívku pochopit. A vinit ji prakticky není z čeho. Co je to tedy za tradici? Čím se odlišuje od jiných? Je to tradice vnitřního kruhu lidstva. Je přesně taková, jako u temných žreců, potomků zaniklé Atlantidy. Vnitřní esoterický kruh sestává z dvou polovin: jedna z nich je orianská, druhá - atlantská. Podstatou jedno a totéž.

Nyní přejdeme k hlavnímu. Co se temným silám podařilo za poslední 3000 let udělat s lidstvem? Fakticky se jim podařilo zastavit evoluční pouť druhu Homo sapiens. Čím to začalo? Zaprve - byly zničeny dva vyšší stavy. Stav pracovníků a vojáků-vládců. Ve vzniklém chaosu temní přivedli k moci na společností "cholopy" a degeneráty. Lidi, pro které bylo materiálno svého druhu bohem. A uchopení moci byl způsob získání všeho materiálního. To se týká sociální roviny. V genetické rovině každý muž-degenerát získal prostřednictvím řecko-římské tradice, a později křesťanské, ženu. A mohl blahosklonně plodit podobné degeneráty. Zároveň s tím, počínaje ranným středověkem, byla v celém křesťanském světě organizována amorální, podlá mužská polygamie a ženská polyandrie (jako zrcadlový odraz té prvé).

Jak k tomu došlo? Tvůrce, který stvořil člověka k obrazu svému, za to, že muž je svou povahou polygamní, tajně prohlásili za břídila. A skrze zákony vnutili společnosti monogamní svazky. Zároveň byla muži dána kompletní mravní svoboda: jít do postele s otrokyněmi, prostitutkami, kýmkoliv - vše je normální. Ženy přirozeně začaly napodobovat muže a mezi aristokratkami se objevilo množství krásek, které se proměnili ve včelí královny. Otázka: proč byl muž bohem stvořen polygamní, a žena monogamní? Odpověď je prostá. K realizaci dlouhodobých životních programů, a právě tím se normální muž zabývá, mu energie jedné ženy nestačí. Proto je nucen obrátit se pro pomoc k dalším ženám. Zde to není ani tak otázka energie, jako spíše informačních proudů. Každá žena nese svůj tok, svou část. A to vše se u muže skládá v mocný tvůrčí potenciál. Co se ve skutečnosti děje? Prakticky skrze muže probíhá proces evoluce druhu Homo sapiens.

Žena v tom muži pomáhá svou láskou a svým potenciálem. Jistě, to se vztahuje ke skutečným mužům, duchovně bohatým, tvůrčím osobnostem. Protože jen tvůrčí proces mobilizuje vědomí člověka a dovoluje mu růst a nabírat sílu/energii. Je nyní zřejmé, proč byl zaveden tvrdý zákon monogamie? Z jedné strany, připravit muže o energetickou podporu duchovně bohatých žen, jaké si on sám obvykle nacházel. A přinutit ho čerpat energii kdekoliv mohl. Je jasné, že energie a informace takových žen nebyla zdaleka dokonalá. Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že systém "muž-žena" je postaven na energoinformační výměně. Je zřejmé, proč je muž polygamní a žena monogamní. V polyandrii se ženy obklopují několika muži, ale v energetické rovině taková žena není schopná naplnit ani jednoho. Co se pak děje? Perverze, horší než kdykoliv předtím. Všichni muži takovou ženu opouštějí a ona nemůže pochopit, v čem je příčina.
Nyní k otázce, jak se předává energie od muže k ženě a naopak. Nejen skrze sexuální intimitu, ačkoliv je ženský orgazmus mocným uvolněním energoinformačního proudu. Je pochopitelné, proč se o něj, ženský orgazmus, více zajímají muži než ženy. Ale to jen bokem. Žena může předat svou energii, stejně jako muž, očima. 30% energie se předává právě skrz rozjímání. Žena může předat svou energii přes zpěv, objetí, vyprané a vyžehlené prádlo, dokonce skrze plody, které pěstuje vlastníma rukama na zahradě. Muž také předává svou energii. Skrz dárky, objetí, polibky atd.


 

V minulosti, až téměř do 19. století, se muži a ženy myli a koupali společně. Bylo dovoleno kochat se sebou navzájem, krásou těla. Žena se obdivovala sílu a dokonalost muže, muž obdivoval dokonalostí žen, v praxi vznikal silný energoinformační most mezi pohlavími. Věda dokázala, že pokud máte rádi obraz nebo ikonu, pak se dotyčný předmět naplňuje vaší energií. A časem začne tu energii vydávat. Pokud se kocháte poupětem, rozkvete a bude ještě krásnější. Stejně tak lidé, kteří obdivují bez nízkých myšlenek jeden druhého, vytvářejí podmínky pro růst dokonalosti a vznešenosti. Hlavní je, aby ve společnosti nebyli "lovci", kteří se dívají na kouzlo opačného pohlaví pouze očima kamasutry. Takové naši moudří předkové okamžitě odstínili. Protože je bylo hned poznat. Právě díky energetické výměně ženy a muži rozvíjeli svá těla a byli dokonalými. A to je další plus v evolučním procesu druhu.

Nyní k sexuální intimitě v polygamních rodinách. Kdysi, u adeptů vnitřního kruhu lidstva, si nevybíral muž ženu, ale naopak, žena si vybírala muže, kterému se rozhodla předat svůj energoinformační potenciál. Nedostal to jen tak někdo, žena dávala to nejcennější, co měla, takže jen tomu, kdo toho byl hoden. Žena přicházela k muži, pokud jí on dal své "ano", ne brát od něj, ale naopak dávat. Dávat mu sílu prostřednictvím své lásky, aby ji mohl využít pro realizaci svých dlouhodobých strategických tvůrčích programů. Fakticky, pro evoluční vývoj druhu. Pokud za mužem přišly 2-3 ženy, každá s úmyslem dávat, pak žárlivost neměla na čem vyrůst. Žena nepovažovala muže za své vlastnictví. Představte si takovou situaci: muž sedí za stolem. Jedna žena před něj staví pečené kuře, druhá nakládané hřiby, třetí košík s pečivem atd., a najednou jedna z nich vyhlásí: "Budeš jíst jen moje jídlo. Nemáš právo jíst to, co ti přinesly ostatní." Otázka: miluje muže nebo ne? Kým pro ní je? Takto se dnes, v monogamních rodinách, chovají ženy je svým mužům. Jez jen moje, protože jsem tvoje paní a ty jsi mé vlastnictví. Žárlivost muže lze pochopit. Ačkoliv žárlit je hloupé, pokud se žena dala dohromady s někým jiným, lepší je nechat ji na pokoji. Rozdíl je v tom, že žena, která se dá druhému muži, může rodit, a pak musí její muž vychovávat cizí dítě. Nyní pár slov o intimitě, o předávání energií. Nejsilnější výměna probíhá přes sexuální vztahy. Ale naši předkové v intimitě nepřemýšleli o rozkoši. Jejich vědomí pracovalo v rovině předávání a přijímání. Ženy usilovaly naplnit muže svou energií, a muž během orgazmů ženy myslí předával impulsy svého energoinformačního toku do žlutého distribučního centra každé ženy (žlutá čakra). Neuvolňoval při tom semeno. Dávní muži a dnešní muži vnitřního kruhu uměli/umí uvolňovat čistě energii, bez uvolnění semene. Když muž zadržuje svoje semeno, může lehce naplnit energií deset žen. Tím spíše, že žena potřebuje relativně málo mužské energie, jen tolik, aby stabilizovala svůj emocionální základ a posílila logický potenciál svého mentálního pole. V indických chrámech, zvláště na fasádách, reliéfech a sochách, je ukázán proces sexuální výměny v polygamních rodinách. Nabízí se otázka, proč je tam, z křesťanského úhlu pohledu, vyobrazen "gruppen-sex"? Ve skutečnosti je vše prosté.

Aby budoucí pokolení chápaly, že v genetické rovině je muž hybnou silou evoluce druhu a potřebuje k tomu energii nejen jedné ženy, ale několika. Pak může posunout druh na nový stupeň evolučního procesu. Naše satanská civilizace vidí v sexuálních vztazích jen ukájení choutek, a to, co za tím stojí, vidět nechce.


 

Zdroj: http://georgij-sidorov.info/stati/48-poligamiya-kak-odin-iz-mekhanizmov-...


 

** odstavec nebyl moc srozumitelný, konzultoval jsem překlad s Radomírem. Připojuju jeho pohled na to, co se autor snažil říct:
Dívky určitého věku, kdy již začínají hledat vhodného partnera, se rádi těší z mužského zájmu a obdivu. Některé často i flirtují, provokují, prostě si na mužích zkoušejí své "ženské zbraně". To vede k vylučování jejich ženských feromonů, které ovšem přitahují úplně všechny muže z okolí. Děvče, které mezi nimi nenajde žádného potencionálního otce pro své dítě a všechny je odmítne, může nejen způsobit katastrofu, ale svým okolím je vnímaná jako "nadutá, vybíravá, koketa" atd. Nebo také může být "uhnána" a vybere si nesprávného muže, který v ní vidí jen to "maso". Dívka orianské tradice v tomto věku nic takového nedělají a do té doby, než si vybere muže, musí se učit předávat si energii s mužem (muži) jinou formou, tady je to komunikace. Sidorov (z jiného textu) má na mysli nejen komunikaci slovem, ale také očima, pohybem, tancem... Pravděpodobně jde o to, že příroda na dívky od určitého věku "naléhá", aby předaly své "genoinformace" a dívky orianské tradice na to nejdou přes sexuální vyzývavost.

 

Zdroj:https://www.cez-okno.net/clanok/duchovna-veda/polygamie-jako-jeden-z-mechanizmu-evoluce-druhu-homo-sapiens-sapiens

bottom of page