top of page

PRAVÍ

ghfd!

praví.webp

Pro jasné rychlé pochopení Praví můžeme uvést, že se jedná o světy příčinné. To znamená, že v samotném centru se uchovávají podstaty všech příčin s jakoukoliv kombinací si jen můžeme představit a to jakéhokoliv dění ve vesmíru.

Z druhé strany to také znamená, že v příčinném světě jsou jasné i následky, jen s tím rozdílem, že ten kdo je nezná, je poznává a všechny světy vesmíru na tom spolupracují.

 

Jestliže pak chceme z našeho javného pohledu, současného stavu - žijících na zemi, pochopit jakým způsobem popsat světy praví, máme zde určité nápovědy.

 

Především je to hf RA jakožto prvek hovořící o tvořivé energii, možná i jinak řečeno energii zrodu. Kde f A znamená počátek, zrod a h R jí dává proud, také možná vyobrazit jako tok. Tato kombinace poté hovoří o zrod toku, neboli jak jsem napsal výše tvořivosti toku-proudění, čili tvořící energii.

 

Před touto slabikou hf RA je doplněna Boukovici g P, tato boukovice je významná v doprovodu tím, že nám představuje něco jedinečného odděleného, neboli zcela jiné jednotné pole energie, od podstaty výchozího bodu. Toto pole je však určitou vazbou spojeno s původním. Vzniká jakoby tunel, spojnice k jiné realitě. V návaznosti na námi následující hf RA je to vazba, která dotváří pohled, že tato energie tvořící je zcela jiná, přesto s námi ve spojení. Ono g P před hf RA nám právě dáva jistotu, že tato energie k nám svítí paprsky ze vzdáleného vesmíru a tím vytváří tvořící proud směrem k nám.

 

Celou tuto trojicí Boukovic zakončuje slabika d!. Ve slabice je záměrně použit znak inít /i s dvěma tečkama / který symbolizuje spojení, společenství, neboli jinak řečeno - zastoupeno v četnosti. Doslova nám hlásá o mnohočetné matérii, společnosti složené z jednotlivých prvků, které se rozhodli být pospolu.

Toto ! I nám udává směr, hlásí v uvedené slabice, že d V jakožto souhlasná doprovodná Boukovice nesoucí všeobjemné poznání je tvořeno vývojem mnohočetnosti, neboli neustálým vývojem spolu tvořících jedinců. Hovoří nám o společenském prvku hlubokého poznání. Z pohleduje d! jako slabiky umístěné na konci se jeví pro zbytek jako řídící složka.

 

Jako celek se tedy slovo ghfd! PRAVÍ zobrazuje jako - prvotní světy nás utvářející.

bottom of page