Naši Předci

V samotném úvodu musím rozporovat dněšní zaběhlou praktiku ohledně zrození se z opů.

Je nemyslitelné v dnešní době uvažovat o vzniku písma a nevědět proč je stůl stolem. Jak si vysloužil toto čarokrásné jméno? Kde se to probůh najednou vzalo, že to všichni od malička opakují.

Zde je onen rozpor, že neznáme příčiny pojmenování předmětů, věcí a jednání! A pokud je neznáme my, tak onen bájný OP je určitě neznal také. Ledaže bychom byli pod úrovni IQ testu prastarých Opů.

A to si myslím, že JÁ nejsem, a VY?

V samotném písmu, to znamená v jednotlivých čarách, je ukryté komplexnější, doslova fylozofické chápání samotného vzniku a běhu Vesmíru.

Jednotlivé čáry, křivky a zaoblení jsou projekcí hranic přeměny energií. Je to střet dvou veličin.

Hodí se zde představa bitetního pole, kde je také utvořena hranice onoho střetu. I zde se tahají dva názory a jeden z nich zvítězí. Hranice bude uznána. Proto je zajímavý německý název pro řeku Moravu - March. Dalo by se to přečíst jako marš. A můžu vás ujistit, že se právě mašíruje na hranici onoho střetu.

Samotné písmo tak zachycuje průběh onoho střetu energií procházející z vyšších světů Praví přes světy Slaví do světů Javných při nápomoci ze světů Naví. Viz obrázek na stránce Sakrální grafika /jemněhmotná grafika/.

Vznik onoho rozhranní nám dává obraz putování této energie.

Pokud se zamyslíme nas čistým papírem, nic nás nenapadne z hlediska plochy, kde nic není.

Pokud však na tuto plochu nakreslíme tečku, už samotná tečka způsobí projekci myšlenek. Co má daná tečka znamenat? Je to jen tak? Jakoby omylem? Atd.

Pokud však na papír nakreslíme čáru, opět zde nalezneme další otázky a jedna z nich je, co daná čára rozděluje?

A teď si představte, že je to křivka. Nebo se již dostaneme do podstaty písma, je to celý znak. Se vším všudy - klikatice.

Ano, můžeme říct, že si nakreslíme libovolné čáry a těm přiřadíme zvuky. Ale....

Šlo by to udělat lépe? Vždyť o to hlavně v celém životě běží!

Ano šlo a právě Staroslóvienská Boukøvice nám přináší tuto podstatu našeho písma.

Naši předci poznali podstatu Vesmíru, že nic není jen tak, vše se děje na základě námi zvolených příčin a proto přicházejí následky.

Jako obraz a odraz dohromady jediného skutku. Z tohoto hlediska nemůže být písmo libovolné a to platí i pro slova samotná. Každý zvuk je frekvence a naše hlasivky vyluzují zvuky - frekvence. Tyto frekvence mají také jasný charakter, jasné křivky při zachycení do grafu. I proto nemůžou být jednotlivá písmenka libovolná. Je to vícevrstvé spojení.

Pro zajímavost uvedu, jak se v nánosech časů a pro dovyobrazení jistých možností přenáší staré poznání do nového. Neříkám, že je to vždy, ale podívejme se na slovo třeba : být.

V současné češtině je to slovo, kdy popisujeme, že chápeme svou existenci. Pokud se podíváme na slovo byt. I zde je obrazově chápaná jistá existence bytí. Neboli ukrývá obraz způsobu přebývání na této planětě. Jisté možnosti bydlení.

Zamíchám však trošičku zdání a napíší zde základní jednotku informatiky, čili jeden bit.

I zde se jedná o jistou obrazovou formu existence určité informace. Buď jedničky nebo nuly. To je existenční hodnota jednoho bitu, s malým b. Posuneme to však dále a napíšeme si jinou jednotku Byte, čteme bajt, který se skládá s osmi bitů a jednotka má znak velké B. Ten nám právě dělá souhrn 8bitů, kdy dokresluje charakter další nosné informace. Neboli v osmi jedničkách nebo nulách nám udává třeba jeden písemný znak. Existenci jednoho vyobrazení.

A to jsem vynechal, že chci někoho bít. Také tomu dotyčnému měním možnost existence, že?

Prostě pořád je to o formě vykreslení nějaké existence....bytí.

Můžete se ptát, proč jsem napsal něco tak složitého do, ze začátku, tak jednoduchých vět.

Právě proto, abych vykreslil, že na světě, ve Vesmíru, není nic náhodou a vše má své příčiny a podstaty a tím je přenos vyobrazení.

Přenos jisté představy. Jistého rozhranní, která nám utvářejí slova.

Jedině slova nám dokáží vyobrazit mou představu k vám. A pokud nějaká slova neznáte, máte problém poté odhalit, co vám chci sdělit. A já mám problém, že mé poznání k vám nehovoří.

Přesně o to samé se pokusili naší Předci, sladit podstaty sdělení vyobrazením.

Je to ohromné dílo a jak píši nahoře, celá podstata bytí..... v čarách.... v písmu.