top of page

 

6

psi  gcb

700

foneticky ps

 

  • vykreslující obraz I – poznání + V – pohyb, harmonický stav a toto znázornění v překrytí nám dává obraz překrytí dvou struktur, vzniká třetí stav – tříobrazná forma duch-duše-pochopení poznání

  • duše, duševní struktura

  • duše naplněna prvopočátečním obrazem Praví a Slaví – materializovaná ve světě Javí k vůli nabytí duševní zkušenosti

  • vývoj duše je základem viedického světa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásným provázáním duše, duševního stavu je psaní. Každé psaní nám odhaluje zákoutí pisatele. Možnosti jeho vjemu a jeho vývoje.

Z tohoto pohledu psaní dopisů se dříve cenilo, jako nedílná součást odhalující duševní stav pisatele, jeho vazbu k adresované osobě.

 

Pro zjištění skrze Staroslovienskou Boukovici, kde duše se značí PSI gcb, nám právě ono P g říká o něčem odděleném, samostatném, se svou energií, jasnou, projevenou. To znamená, že ji můžeme načíst a to právě z našeho chování, projevu, neboť třeba skrze naše nemoci je tělo, ať chce nebo nechce, ovládáno duší na poli hřiště.

 

Dále S c hovoří o spojení, spojování, neboli znamená to, že ono ,,odloučeno" je spojeno s něčím jiným a to je tělo a duch /dopis s osobou co ho psala/.

 

A poslední znak I b je znamením rovnováhy - harmonie. Což znamená, že všechny skutky jsou vždy zapotřebí brát z hlediska akce a reakce. Neboli zapadají do konů příčin a následků, někdy se to zjednodušuje názvem duality, ale není to přesné spíš jde o termín kauzalita, chcemeli se blízsknout nějakým názvem.

 

A právě o tuto harmonii v podstatě jde. Lze ji totiž načerpat, poznat jen v javném prostření.

miluji tě.webp
bottom of page