top of page

ROZBOR  BÓKØVIC

 

Než přistoupíme k jednotlivým znakům a budeme je rozebírat podrobněji, povím úvodem pár podrobností.

Je nemyslitelné, že by věci na sebe nenavazovaly. Tak jako v celém vesmíru neexistuje náhoda, ale jednotlivé skutky na sebe navazující. Proto platí, že i ve Staroslóvienské Boukøvici se také musí vše odrážet stejně. Jsou zde pevné pravidla. Věci jsou součásti příčin a následků. Dá se říci, že z určitého pohledu k jednotlivému skutku, je příčina a následek tatáž, neboli jsou spojené zárodkem jediného okamžiku.

To nám přináší příčinné světy - Praví, zde jsou uloženy všechny možné příčiny a k tomu je formován následek.

Proč vám zde píši takové věci? Chci, aby bylo naprosto zřejmé, jak jsou věci neustále spojeny s celým vesmírem. Slova jsou jen obrazem našich skutků a činy je doprovázíjí. Slova mohou být vyřčena a přitom nemusí odpovídat naší domělé skutečnosti.

Nicméně pro ty, kteří začnou vnímat provázanost, si jistě uvědomí, že někde ta daná vyřčená slova musela spustit přesný skutek.

To znamená, že pravý skutek nám může být neznámý, schovaný. Ba, dokonce se může někdy jevit jako projev záporný k našemu vyřčení. Nicméně nakonec se projeví a vrátí v pravý čas a v pravé míře.

Pro ujasnění vznikájí třeba takové situace, myslím si nějaký obraz - skutek, ale mluvím něco jiného, přichází určitý následek. Takto nás věci a obraznosti doprovází a postupně se napravujeme k dochápávání a tak se posunujeme i k získávání dalších vjemů. Postupně se zlepšujeme.

Dle chápání se věci jednoduše skládají z příjmačů a vysílačů /např. uši-ústa/. Neboli někdo musí být příjímač a někdo vysílač. Jestliže se vesmír chová jako vysílač a bombarduje nás věděním, pak my jsme příjímač. Ale zárověň i my můžeme vysílat naše přání-požadavky a někdo je tedy přijímá.

Je jen na nás do jaké míry jsme připraveni /naladěni/ přijmout určité vlnění, anebo správně jiné vlnění odeslat.

Pro nás z hlediska příjmu nosného vlnění proběhne následně proces zkoumání. Máme k tomu i skvělé badatelské vybavení a poté si utvoříme zkušenost, poznání. Naší moudrost.

A jen na základě přijetí mé zkušenosti za vlastní, ve formě já vím, již mne nikdo nepřesvědčí o dané věci jinak, se později stáváme přijemcem vědění výšší struktury, vázající se k té dané věci o stupeň výše.

 

Jestliže tento vjem přenesu do samotného zachycení a formování slov, mohu přijmout jakoukoliv informaci, o kterou si požádám v závislosti k mému poznání.

 

Samotné zobrazování je potřeba chápat, že jde o vjemy konkrétního jedince. Jedná se o jeho zjištění o jeho moudra a o projevy jeho cítění. Jeho citlivosti k danému posouzení. Z toho důvodu jsou Bókøvice rozděleny na Hlásné, Souhlasné a Spojující.

Liší se poté právě samotným vjemem nosného charakteru vyobrazení.

 

Hlásné vyobrazení je v podstatě vykreslením míry citů. Více ve hlásných.

Souhlasné vyobrazení je vždy o podstatách, daném charakteru, dané nosné struktuře vyobrazení. Více v souhlasných.

Spojující je pak zvláštní skupina, která nám může dovysvětlit charakter poznání o vyšší vjem. Dodat určitou vážnost vyobrazeného vjemu. Více ve spojujících.

 

Dle tohoto klíče budu dále rozebírat knihu z hvězd.

Rovněž zcela mimo uvedu čísla.

 

Je možné, že nemám ještě úplně správně rozdělené dané Bókøvice, vše je v zájmu dolaďování jednotlivých významů Bókøvice v určitých slovech, co přesně znamenají. Změny budou postupně oznamovány. 

                         20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          4

 

 

 

bottom of page