ROZBOR  BÓKOVIC

 

Než přistoupíme k jednotlivým znakům a budeme je rozebírat podrobněji, povím úvodem pár podrobností.

Je nemyslitelné, že věci by na sebe nenavazovaly. Tak jako v celém vesmíru neexistuje náhoda, ale jednotlivé skutky na sebe navazující. Proto platí, že i ve Staroslovienské Boukovici se musí také vše odrážet stejně. Jsou zde pevné pravidla. Věci jsou součásti příčin a následků. Dá se říci, že z určitého pohledu, je příčina a následek tatáž, neboli jsou spojené zárodkem jediného okamžiku.

Je zapotřebí správně chápat i příčinné světy - Praví, kde jsou již uloženy všechny možné příčiny a následky. Neboli pro uloženou příčinu, je potřeba vyformovat jistý následek s pomocí dalších světů.

Proč vám zde píši takové věci? Chci, aby bylo naprosto zřejmé, jak jsou věci neustále spojeny s celým vesmírem. Slova jsou jen obrazem našich skutků a čin jej doprovází. Slova mohou být vyřčena a přitom nemusí odpovídat nám známým skutkům. Nicméně pro ty, kteří začnou vnímat provázanost si jistě uvědomí, že někde ta daná vyřčená slova, musela nějaký skutek spustit. Skutek nám může být neznámý, schovaný. Nicméně se nakonec někde projeví. Vrátí se v pravý čas a v pravé míře.

Dle mého chápání se věci jednoduše skládají z příjmačů a vysílačů. Neboli někdo musí být příjímač a někdo vysílá. Jestliže vesmír se chová jako vysílač a bombarduje nás neustále věděním, pak my jsme příjímač vědění. Ale zárověň i my můžeme vysílat naše přání a někdo je tedy přijímá.

Je jen na nás do jaké míry jsme připraveni /naladěni/ přijmout určité vlnění, anebo správně jiné vlnění odeslat.

Pro nás z hlediska příjmu nosného vlnění proběhne následně proces zkoumání. Máme k tomu i skvělé badatelské vybavení a z toho si utvoříme zkušenost, poznání. Naší moudrost.

A jen na základě přijetí mé zkušenosti za vlastní, ve formě já vím, již mne nikdo nepřesvědčí o dané věci jinak, se později stáváme přijemcem informací výšší struktury, vázající se k té dané věci o stupeň výše.

 

Jestliže tento vjem přenesu do samotného zachycení a formování slov, mohu přijmout jakoukoliv informaci, o kterou si požádám vzávislosti mému poznání.

 

Dle mého zjištění v podobenstvích jsou Bókovice Hlásné, Souhlasné a doprovázející.

 

Samotné doprovázející je zvláštní skupina, která se chová jako děti. Mohou nám dovysvětlit charakter poznání pod vedením hlásné a souhlasné. Nejspíš nám také mohou trochu zamíchat s obrazem původním a tak bychom měli být pečliví při jejich výskytu ve slově. Jakoby se vytváří trochu jiný charakter prvotního zahlášení.

 

Dle tohoto klíče budu dále rozebírat knihu z hvězd.

Rovněž zcela mimo uvedu čísla.

 

Je možné, že nemám ještě úplně správně rozdělené dané Bókovice, vše je v zájmu dolaďování jednotlivých významů Bókovic v daných slovech, co přesně znamenají. Postupně budu přidávat upřesňující změny. 

Hlásné  8                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasné  25

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokreslující  16  

 

                                                      

 

 

 

 

 

Pro přehled přikládám tabulku :