top of page

 

c

slóvø  cK%D]

200

foneticky s

 

  • myšlenka vyslovená, proud, spojující forma

  • kvalitativně nový stav energie, který pohybuje silou vesmíru

  • přechod energie do matérie, materializace myšlenky

  • projevená forma myšlenkového obrazu

  • pevná forma materializace

  • slovo jako textový útvar

  • slovo podává podobenstva

 

Vážení čtenáří, studující. Slovo jako takové je pro mne matoucí, zhlediska doprovodného textu. Zde máme jakoby popisy toho co si představujeme pod pojmem slovo.

Zastavil bych se však u druhé odrážky, kde je uvedno kvalitativně nový stav energie, který pohybuje silou myšlenky. Je pro mne zajímavá, jelikož slova sice popisují jak věc vnímáme a vlastně každé slovo je pravidlo, které nám určuje co si máme za slovem představit. To je však náš pozemský vjem, protože zddruhé strany se snažíme o vyobrazení. Podáváme podobenství. Vesmír a my ve skutečnosti pracuje na přesném zobrazení. To znamená, pokud je jakoby slovo chápáno nedostatečně, nemůžeme ani dostatečně předávat informaci vesmíru. A to dále znamená, že máme obtížnou cestu tvorby, neboli naší realizace.

O tom všem hovoří následující odrážky.

Pokud se zadíváte do grafického zpracování, zjistíte podobnost s hlásnou podstatou grafického pojetí E jako jest, akorát naše S c nemá vnitřní ramínko, které utváří u našeho E jest uvědomění tvorby v javné podstatě.

To utváří u sledovaného S c princip naplnění v prostoru Slaví a Javí jako společný prvek. Zde je potřeba všímat si otevřeného prostoru směrem doprava a celkového ohraničení celého prostoru.

Můžeme usoudit, že co by hlavní tok energie vycházející z bodu na linii přechodu Naví Javí stoupá skoro rovně, je jen mírně do oblouku a má potenciál růstu. Čára se nám postupně rozšiřuje a posléze směrem k Praví opět zužuje, dotýká se a sklání se v pravo ve směru poslunci, čímž nám dává navědomí, že se zde jedná o spojení s tvořícími energie nám poskytnuté k životu. To se však odehrává ve světech Slaví.

Abychom si představili co to znamená, jedná se o to, ža máme na počátku nějakou energii, která nám vynaložením úsilí narůstá /mírný náklon v levo a i rozšíření, týkající se javné podstaty/ a to má za následek vyhranění tvořícího potenciálu.

Krátký ovál v Javné rovině grafického zpracování nám vytváří opět práci trudu, neboli podstoupení našeho úsilí.

Směr otevření napravo částečně v javné rovině a částečně ve Slaví nám nazančuje potenciální příjem, neboli růst co se týče tvořících energií. Je znázorněna potenciál vývoje. Zde je právě důležitým grafickým pojetím ono zakončení obou obloučků, že jsou jasně odstřižené, mají drobnou čárku.

bottom of page