top of page

 

i

ša  If

foneticky š

 

  • vychodící za ohraničené prostory, za přijmuté ohraničené obrazy

  • tišina, pokoj, prostor

  • objemové rozšíření, šířka

  • prostor a i schopnost s ním pracovat

  • specifická prostorová struktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opět se vrátím k dětem a konkrétně k překvapujícímu zjištění. Můj starší syn Vladan mladší, když se zadíval na obrázek Boukøvice Š i napadlo ho, že mu znak připomíná mříže. Takové ty tyče.

 

Pro mne to byl zajímavý podnět ke zkoumání ukrytého obrazu. Začal jsem se ptát, co mají společného šála, šaty, šachy, šaman, šálek - myšlen hrníček, šambala a třeba ještě šídlo.

 

Je možné, že jsem si nevšiml jedné společné vazby a tou je právě, že všechny výrazy něco ukrývají. Něco zahalují, nebo něco chrání.

Vypadá to, že syn se trefil do černého a k uvedeným obrazům vnímání našeho Š i  je potřeba přihlédnout s její hlavní vazbou a to je práci s ochranou, se zahalením pro jiný důvod. Má významný ochraňující prvek. Takový štváč, štve druhé jen pro ochranu svých zájmů.

 

Podtrženo a sečteno, takový hlavní obraz Š i je schovat, ochránit.

 

Z tohoto důvodů je psáno v sakrální grafice, že Boukovice se třemi svislými čárami, mají vazbu k občinové formě.

Občina, neboli společenství dohromady žijících lidí přijali jednotlivé pravidla žití a ty musí ochraňovat, jinak se rozpadnou. To platí i o hranicích občiny, bez ochrany hranic dojde k přeměně pravidel a společnost se změní.

Když jsem hledal vhodné slova, podíval jsem se mimo náš národ k vedlejší Ojčizně Řeči společné Polské, také mají v názvu jednotu a ochranu svého jazyka.

Zajímavým slovem a dle současného pohledu skrze Boukøvici zde napíši slovo, nad kterým se v češtině pohoršujem, ale v polštině dává přesný význam : ŠUKAT.

Představte si, že naše Š je ochráněno a U je přibližovat. Čili se nám jasně v pořadí znaků říká, že se snažíme přiblížit k něčemu ochráněnému a  KAT je k poznání, utvrzení se o ve věci.

To bylo na odlehčenou a k získání lepší vazby k Bókøvici Š.

Ještě bych rád připsal poznámečku, že v budoucnu se určitě podíváme blíže na bylinky jako je šalvěj anebo šípek. Co asi ukrývají?

kovaná brána.webp
bottom of page