top of page

SLAVÍ

CKfd!

 

Již jsme si vysvětlili pojem Praví, proto se domnívám, že dovykreslit slaví nám půjde lépe. Pokud jste již přišli vysvětlování na chuť, vyhánění tmy, pak se pusťme do toho.

 

Opět tu vložím rychlou a snadnou poučku o světech Slaví, jsou to ty světy co přenáší energii a vše spojují.

Vytváří silovou vazbu jakéhokoliv spojení na cokoliv. Bez Slaví bychom nepoznali naše Předky a také by třeba nešla provést materializace do hmoty.

Slovo Ckfd! SLAVÍ má zajímavý vjem ve spojení první slabiky a to je Kf LA s přeponou C S.

 

Nejprve se však pověnujme samotné Slabice Kf LA, kde se hovoří, že f A jakožto zahlášení směru nám udává zrod, počátek, a tento zrod je doprovázen Boukovicí K L, která jí dokresluje.

Tím, že je na začátku, dělá štít pro hlásnou, vytváří jí cestu a teď si představte, že ono K L jsou lidé neustále se obohacující o nové zkušenosti, rostou dělají společenstva, zakládají rody, aby se znovu zrodily právě ve zrodu což je f A, dochází zde k neustálemu procesu naplňování, neboli snahu neustále být dokonalejší bytostí a právě to je popis podstaty duchovního růstu. S podstaty K L /hromadění, kupení.../ jako cesty k příčině a následku f A /zrodu, počátku.../ se pak dá říci o Kf LA jako o hromadění zrodů, neboli neustávající proces vývoje zkušeností spojením.

 

Přidáme-li na začátek před duši Kf LA souhlasnou Boukovici C S vytváříme tímto cestu, že toto hromadění zrodů je jemné, slabé, pro nás v javném světě nevnímatelné. Toto jemné, slabé nám dává obraz celku, že jde o neskutečně titěrnou práci. Je zde ukryto množství jemných odchylek prvotních záměrů. To celé tedy působí jako jemněhmotné plodící pole.

 

Celou tuto trojicí Boukovic zakončuje slabika d!. Ve slabice je záměrně použit znak inít /i s dvěma tečkama / které symbolizují spojení, společenství, neboli jinak řečeno - zastoupeno v četnosti. Doslova nám hlásá o mnohočetné matérii, společnosti složené z jednotlivých prvků, které se rozhodly být pospolu.

Toto ! Í nám udává směr, hlásí v uvedené slabice, že d V jakožto souhlasná doprovodná Boukovice nesoucí všeobjemné poznání je tvořeno vývojem mnohočetnosti, neboli neustálým vývojem spolu tvořících jedinců. Hovoří nám o společenském prvku hlubokého poznání. Z pohleduje d! jako slabiky umístěné na konci se jeví pro zbytek jako řídící složka.

 

Jako celek se tedy slovo CKfd! SLAVÍ zobrazuje - světy tvořící jemněhmotnou strukturou ve všechsvětech.

Pro nás momentálně chápající z javné podstaty se jedná o myšlenky, myšlenkové pole, jde o prvopodstatu tvorbu z myšlenek.

ruce rodina.webp
bottom of page