Souhlasné

 

 

 

 

 

 

 

Vážený čtenáři, máme za sebou hlásné podstaty, zjistili jsme, že jejich podstou je vyjádření citů, také můžeme říci zaujetí postoje.

A nejsprávnější otázka poté je, k čemu mám zaujímout postoj?

 

O co jde.

 

Souhlasné Bókøvice, doslova naplňují význam zářičů. Tyto zářiče jsou jasně vykreslující vykonaný děj. To co je pěvně vykresleno, má již energeticky danou podstatu. Lze to vidět jako dokonané dílo.

Zde se opíramé o jasné charakteristiky daného děje. Od jednotlivých zářičů se nedají zaměňovat.

Každá souhlasná Bókøvice si nese svůj skutek, ke kterému se snažíme zaujmout postoj.

 

Zdá se mne, že název souhlasná vychází z podstaty toho co vidíme. Neboli vyjadřuje to shodu s pozorovanou věcí. Něco, co má již daný obraz, svůj průběh.

 

Název    Foneticky    Číslo

 

        bógi            b

 

        viedy          v            2

 

        glagoli        g           3

 

          dobro         d            4

 

   '      život            ž

  

       dzielo         dz          6

          zemlja         z           7

 

         herv            h

 

          kako           k         20

 

        ljudie          l          30

 

        myslitie     m         40

 

        naš            n          50

 

          pokoj         p           80

 

          rieci           r         100

 

          slovo         s          200

 

          tvierdo       t         300

 

        fiert        f /tvrdé/  500

 

        chierv      ch         600

 

          ci              c          900

 

          červl         č           90

  

         ša             š

 

        šta           št

 

         ksi          ksi           60

  

         psi          ps          700

 

        fita    f /měkké/        9