Souhlasné

 

 

 

 

 

 

 

U Souhlasných Bókovic hovořime, že souhlasí s Hlásnou, a charakterově se tedy vyznačují doprovodem. Z jistého pohledu se takto lze dívat na muže. Je to stav, kdy doprovod jakoby dokresloval postavení hlásícího stavu, čili jej společně utváří jako družinu-celek slabiky a to konkrétními činy, skutky.

 

Vše se odehrává v rámci vzájemné spolupráce, chápání, že neexistuje něco zahlásit aniž by nikdo neposlouchal. Je to k ničemu. A také neexistuje posluchač, kterému nikdo nic neříká, nehlásá.

 

Možná vám pomůže dokreslit obraz na jiném podání. Představte si, že hlásná je opravdu žena a souhlasná je muž. Když se jí muž dvoří, dělá vše jen dle nápadů dobývané ženy, proto se tomuto muži říká nápadník /plní nápady/. Zde není nic formou protichůdných, naopak se musí docílit co největšího sladění a přitom ani jedna strana nesmí příliš ztratit tvář, když se to stane.......vztah nebude.

   Název    Foneticky    Číslo

 

        bógi            b

 

        viedy          v            2

 

        glagoli        g           3

 

          dobro         d            4

 

   '      život            ž

  

       dzielo         dz          6

          zemlja         z           7

 

         herv            h

 

          kako           k         20

 

        ljudie          l          30

 

        myslitie     m         40

 

        naš            n          50

 

          pokoj         p           80

 

          rieci           r         100

 

          slovo         s          200

 

          tvierdo       t         300

 

        fiert        f /tvrdé/  500

 

        chierv      ch         600

 

          ci              c          900

 

          červl         č           90

  

         ša             š

 

        šta           št

 

         ksi          ksi           60

  

         psi          ps          700

 

        fita    f /měkké/        9