top of page

Souhrn ZDRAVÍ

 

 

 

Vážení čtenáři, v následujících řádcích se budu snažit udělat souhrn z článků o zdraví. Články jsou vcelku obsáhlé a může se stát, že se v nich jedinec ztratí. Obsáhlost tématu zdraví je provázána do více úrovní a pro mne bylo těžké různorodost úrovní  informací propojit.

V souhrnu se budu snažit vysvětlit, kde je začátek našeho zdraví, jak lze na nemoci nahlížet a jak se v neposlední řadě léčit.

 

Každý sám v sobě neseme část božského. Nezabíhejte teď v mysli k náboženství a udělejte si závěr o větu dál. Všichni jste na Zemi přišli jako jedinečné bytosti k nadobytí svého poznání. Přesně tak je myšleno slovo božské - jedinečné.

Je jen na vás, zda-li se vydáte hledat svou cestu, nebo zda-li se necháte odlákat. Ale to neznamená, že nejste jedineční. Dle toho je i samotný název – jedinec. Každý jedinec je přesně odměřován v ,,zákonitostech“ vesmíru ve stylu přísloví : ,,Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. A každý jedinec dostává během života nápovědy a pomocnou ruku samotného vesmíru. I samotná nemoc je ve skutečnosti ,,pomocná ruka“ konkrétnímu jedinci.

Veškeré dění okolo vás se neustále dorovnává dle vašich skutečných činů, dle vašeho skutečného poznání. A není kde se schovat před dopady vašich uskutečňovaných záměrů. Samotná vaše mysl neustále vytváří záměry a ty mohou být v rozporu s vaším děním.

 

Otázkou pak zůstává, zda-li věříte v existenci vašeho jedinečného poslání, ke kterému navazují další souběžné prvky řízení, pro vás mnohdy neviditelné.

 

Přitom každý z nás občas podlehne dojmu nadpřirozena, že opravdu něco existuje…. . Nevíra je pouze vaše a na hodnotě víry právě vše stojí.

Otázkou je - jaké víry, a v co věřit?

Odpověď je jednoduchá. Pokud jste se na Zemi narodili, pak máte věřit v sebe, ve váš život, vaše zkušenosti a vaše závěry.

Nedostatek vaší víry v sebe je počátek viru.

 

Pokouším se teď vykreslit co nejpřesněji, nejpodrobněji pro vás vnímání vaší jedinečnosti. Často se cítění jedinců smrskne jen na vybrané záležitosti, jakoby se jiné zbylé věci jich samotných nedotýkali. Pohledy na nás samotné bývají mnohdy zkreslené, opomíjené a většinou si jen něco nalháváme, že jsme jiní, že se někdy změníme, atd. Vždy se najde důvod, kterým se omluvíme, třeba : ale teď ještě ne, to potom, když...a tak různě podobně.

Často se také schováváme za kolektiv a pak nebereme v potaz činy co konáme za své. Přitom v trestním právu je běžnou praxí, že je vždy konkrétní a právě soustředěné na odpovědnost každého jedince.

 

Vážení čtenáři, zde je jeden z počátků, příčin onemocnění. Rozdělování si určitých konání, že teď jednám za sebe a tady zas jednám, protože musím, to nejsem jako já. Omyl! Vždy jsme to my.

Vše, co děláte, tvoříte, jste vy. Je to vaše odpovědnost, ať již jste plnili příkaz jiného jedince. Bohužel přijali jste ho a plnili jste ho vy.

Váš vnitřní nesouhlas vytváří příčinu a později nahrává možnosti obviňování se, možnosti připuštění výčitek ve stylu: ,,Ach jo, to jsem ale trouba, to jsem udělal chybu“ a jiné další, možná i horší řečení.

NE, jedinec musí zachovávat přijetí svého úmyslu a nevyčítat si. Zde se pokuste nepřipouštět si již žádná obviňování.

Je potřeba chápat, že vždy jednáme jak nejlépe umíme. A dále je nutné chápat, že takhle je třeba nahlížet na každého jedince.

Je nutné již upustit od obviňování druhých, protože je zcela jasné, že za provedenou chybou je pouze nedokonalost z neuskutečněných zkušeností. Neseznámení se s věcmi, nedostatek informací atd. Je potřeba chápat a odstraňovat tato nedorozumění. Nedorozumění vždy vznikají tím, že jeden se nedoptá, nebo druhý nedovysvětlí. Žijeme ve svých přesvědčeních, která vůči venku nejsou stejná. To je zásadní v nevědomí a vznikem následné ,,chyby“.

 

V článcích o zdraví jsem napsal, že onemocnění je zhmotněná naše představa. Je to věc, která potvrzuje vytváření reálného dění na základě naší mysli. Máme sílu myšlenkou utvářet svůj prostor. Pravda je, že u nemocí to vůbec nepředpokládáme.

Tento prvek je dán stylem vedení našeho zdravotního systému, který nás odlákává, jakobychom za nemoci nemohli. Vkládá nám zjednodušené příčiny, že za nemoc může chlad, nebo kapénky, nebo špinavé ruce. To vše jsou jen poslední kapky, ve smyslu  zmáčknutí kohoutku u palné zbraně /nemoci/, ale ve skutečnosti jsou příčinami uvolněné hráze nahromaděných protiřečení, protikladů, našeho vnitřního pnutí, …. rozkladu.

Celá zdravověda, je hrůznou smyšlenkou právě na odlákání naší pozornosti. Nemoc nám ve skutečnosti pomáhá odstranit příčiny našich nastřádaných pnutí, tím, že nás donutí si lehnout. Donutí nás právě k odpočinku – meditaci, kde by jsme se v mysli měli právě věnovat nalezení a odstranění ,,nepřijetí“, vznik skutečného rozkladu.

Ve skutečnosti zdravověda maskuje největší zdroj příčin onemocnění a to jsou mezilidské vazby zde na Zemi. Ty nás totiž rozkládají a dohání do ,,stresu“ a ,,depresí“. Je na nás kladený tlak za účelem jiných zisků při naší neznalosti.

To my poté v myšlenkách strádáme a formujeme si svou nemoc.

 

Jistě se mnou vážení čtenáři budete souhlasit, když napíši, že jsou i nemoci závažné. Je to dáno stupněm našeho odmítání. Neřešení věcí a kupění příčiny. Pokud to opravdu přeháníme, dostaneme se mnohdy do fáze, kde se projevuje i bolest, nebo kde jsme dokonce ohroženi na životě.

Stupeň naší bolestí je stupněm odlákání pozornosti. Pokud máme velkou bolest, nejsme schopni o ničem přemýšlet, tím nekombinujeme a nevytváříme žádnou další představu, která by se nám mohla ztvárnit.

Bolest je opravdová léčka, je to past na naší mysl a má to i ve svém názvu bo – lest.

Pokud se vrátím k onemocněním ohrožující náš život pak platí, že čím větší ohrožení, tím větší změnu bychom měli udělat se svým životem. Je to pro nás měřítko závažnosti, našeho přehlížení.

 

Pokusím se teď navázat na jistou další příčinu ohrožení nemocností vytvářenou naší společností a to je strach.

Vážení čtenáři, jistě si dokážete představit ještě momenty z vašich školních let, kdy jste byli přezkušování u tabule a tak jaksi jste šli nejistí, co bude. Byla to obava z toho, jak dopadnete. Byl to koneckonců strach, že můžete dostat otázku, na kterou nebudete znát odpověď.

Nebyl to strach o váš život, který je potřebný k záchraně bytostí. Byl to však  formovaný strach, který by neměl vznikat, který je manipulativní a stojí za dalšími komplikacemi.

Naše vědomí si je jisto ve věcech prozkoumaných, zde nás nikdo neuvede do žádného strachu, do žádné obavy. To je důležité a to je cílem našeho učení se. Obsáhnout své zkušenosti bez toho, aby v nás něco vzbuzovalo paniku, hrůzu.

Nedostatek znalostí-zkušeností nás právě rozděluje, to je zřejmé.

Měli bychom vyvolávat v lidech zájem o prožitek, zkušenost cestou odbouráváním strachů.

Vyvolaný strach má být jen jako následek dění k zaujetí obrany jedince. Nastávají i situace, že se strach dostává na místo příčiny, že máme nejprve strach a konáme z příčiny strachu bez ohrožení života, pouze že ho máme, máme nějaký pocit a konáme. Takto se dostáváme do bludných kruhů. Kroužíme a vytváříme daný následek dopředu ,,připuštění si strachu“. To je nebetyčný rozdíl a opět vede k nemocnosti.

To je i současný systém, vytváření strachů dopředu, pod tíhou pokut a jiných nařízení. Zde se převážně formují civilizační choroby.

 

Mnohdy jsou lékem na choroby závislosti. Taková cigareta skvěle odlákává naši mysl od propadnutí ke vzteku, k depresi, k panice ...., a naopak nás vede k našemu vnitřnímu soustředění, našemu vjemu své jedinečné podstaty.

Jistě nemusím uvádět, že závislosti jsou všemožného charakteru.

Díky závislostem nepodléháme právě komplikacím jiných chorob, jiných skutků, které bychom v mysli ztvárnili naší rozladěností. Opět se vrátím k výrazů našeho ,,nepřijetí“ něčeho.

 

Přátelé, pokud jste již více vědomí, jistě si najdete cestu, jak dále. Netvrdím nějaké novinky, jen je utvářím do jiných souvislostí, třeba i dle našeho jazyka.

Jsou autoři, kteří téma zdraví popsali z jiných úrovní a podrobněji k příčině konkrétní nemoci. I oni se shodují, že veškeré nemoci jsou zapříčiněny naší myslí. To znamená, že veškeré naše fyzické stavy jsou odrazem naší mysli, veškeré nemoci jsou projevem psychyckého stavu daného jedince. Mohu třeba uvést autory:

 

Rüdiger Dahlke a kniha Nemoc jako symbol,

nebo

Valerij Sinelnikov a kniha Dohoda s nemocí.

 

Pokud vás článek zaujal a neodpověděl na vše, co jste chtěli vědět, určitě můžete nahlédnou do starších článků o zdraví, které jsou vedeny trochu v jiném duchu. Jinou energií, ale rozhodně určité prvky více rozvádím. Nebo můžete dále prohloubit vědomosti za pomoci zmíněných autorů.

Pamatujte si, že největší stupeň ochrany před čímkoliv jste vždy vy sami. Pokud znejistíte, má to následky.

 

10. 3. 2020

DOPLNĚNÍ

 

Rozbor slova VÍRA po písmenkách :

V  viedy je přímo poznání...já vím, /ne já se domnívám, já si myslím.../

Í   inít je společenská forma, forma určená skupinou, přijetí skupiny zhlediska svého poznání, neboli skupinové konání se promítne v mém přijetí - mém jednání,

RA  je o tvořících energiích, zhlediska obecného pojetí. Já se domnívám, že je to poznání prvotních příčin, jejich akceptace, pochopení, že tu jsou, to je myšleno slovem tvořící energie. Jsou viditelné, projevené právě tím, že již něco vykonaly a my se od nich následně odrážíme.

 

Slovo VÍRA tedy znamená - nadobyté vnitřní přesvědčení.

Neznamená tedy přijmutí cizího přesvědčení se za své. Můžeme přijmout jakoby cizí myšlenku, ale přesvědčení musí být založeno na našem poznání.

18. 3. 2020

komplikace_myslí.webp
bottom of page