top of page

Společnost Kopného práva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základem společnosti Kopného práva jsou jedinci.

To znamená, že jedinečnost je co nejvíce chráněná. Růst každého jedince je nejcennějším darem pro celou společnost.

 

Z toho důvodu si společnost Kopného práva uvědomuje v prvé řadě:

  • právo na život

  • právo na důstojný život

  • právo na obživu

 

Nenechte se plést. Tato práva jsou v celku jednoduše nazvaná, ale z druhé strany znamenají mnoho.

Právo na život znamená, že jej nikdy nesmíte omezit u jiného jedince, jen jedinec sám přijímá omezující rozhodnutí, do kterého však může být naveden.

Právo na důstojný život je ještě komplikovanější, neboť jedinec si svou důstojnost určuje vždy sám. Ať se samotný jedinec rozhodne pro žití v jeskyni nebo v honosném sídle, nikdo nemá právo mu v tom bránit a cokoliv nařizovat. V kombinací obou bodů to znamená, že nemůžete druhé jedince nutit, aby vám sídlo postavili. Můžete je pouze motivovat.

Právo na obživu je trochu míň komplikované, protože hovoří, že jedinec v rámci svého práva činí taková opatření, aby nezemřel hlady. To znamená že v rámci společnosti buď vykonává činnost pro obživu druhých a sebe /zaměstnán v družstvu/, nebo k ní přispívá, nebo se stará pouze o sebe a to pěstováním, sběrem, chovem či lovem. To vše vždy jen v rámci místního zřízení.

 

Z této podstaty vyplývá, že nejvíce věcí se děje okolo samotných jedinců. To obnáší i skutečnost, že jediná funkce řízení je jedinec sám a k tomu jedinec využívá své zkušenosti.

Vše ostatní nad jedincem je o vedení. Vedení pouze modeluje přesné situace pro možnost rozhodnutí jedince ve smyslu sebeřízení. Proto při funkcích ve vyšších celcích dochází k menšímu přímému styku vedení směrem k jednotlivci.

 

Popíšu strukturu Kopné společnosti od základního prvku :

  • jedinec

  • rodina /přibližně 5členů/

  • kopný zástupce rodiny /1 z 5/

  • 10 kopných zástupců určuje desátníka /1 z 10x5....z 50/

  • 100 kopných desátníků určuje setníka /1 ze 100x50....z 5.000/

  • 1000 setníků určuje knížete, přesněji Ry0P /1 z 1.000x5.000....z 5.000.000/

  • z knězů je určen chán

 

Je krásně vidět, že území s pravomocí knížete je zhruba o velikosti odpovídající Moravě a Slezska, nebo Čech, nebo Slovenska. Dá se říci, že naše bývalá země by se skládala se tří knížectví /odmyslíme-li si jednotné Slezsko i s polskou částí, jinak  bychom se bavili o čtyřech knížectvích/.

 

Proč jsem to však celé uvedl, je jeden důležitý moment a to uvědomění si funkce vedení a jejích pravomocí.

Pokud se jedinec řídí sám, pak nejbližší stupeň vedení je jeho rodina. Ta vytváří svá pravidla a snaží se je korigovat v rámci nejbližších sousedů.

Zde se tedy určuje nejvíce vazeb a nejspíš vzniká i nejvíce sporů. V rámci jedné vsi /krásně to vynikne na obci do 5-ti tisíc obyvatel/ vznikají skoro veškeré spory a možnosti vnitřního nastavování podmínek pro tvorbu jednotlivce. Samozřejmě to jde obrazně převést i do většího města, kde bude jen více setníků /dnes radních/.

Vše v rámci obce a výše, je ve správě vyšších zástupců. Ve skutečnosti o co tam jde? Rozhoduje se o takových zajímavostech jako jsou správy cest, velkých děl, jako třeba hráze, údržba ploch, jako jsou lesy, louky atd.

Zde je patrné, že opravdu čím výše postavená funkce, tím menší vliv má na skutečného jedince. Jedinec je sice z hlediska vyšší správy ovlivňován, ale jen v míře vyšší kvality života, to znamená v možnosti naplňující jeho tvořivost směrem k vyššímu okruhu poznání.

 

Vážení čtenáři, jsem teprve na začátku popisovaného systému. Nerozebírám zde finančnictví, zdravocelitělství a jiné struktury a přesto je patrný výrazný prvek odlišný od dnešního systému.

Kopný systém řízení jde odspodu.

Je rozhodováno v základním prostoru každého jednotlivce. Vlastně je to zcela opačný systém od centralizace. Doslova je to totální decentralizace. Všechna nejdůležitější rozhodnutí se dějí dole.

Totální opak dnešního systému, je to skutečná samospráva.

 

Dalším výrazným prvkem řízení Kopné společnosti je souhlas každého jednotlivce.

Jak je to zaručeno? Na každé úrovni vedení je potřeba jednohlasného souhlasu. Každý kopný zástupce jedná vždy se souhlasem členů rodiny. Každý desátník má souhlas od každého kopného zástupce. Každý setník má souhlas od každého desátníka, atd... .

Zde se nemůže stát, že by se v budoucnu někdo jakoby ,,probudil" a bude tvrdit, já byl proti.

Pokud se objeví na jednáních nesouhlas, pak ten co nesouhlasí, spolupracuje na odstranění nesouhlasu.

Dokonce se ani nemůže stát, že by se někdo zdržel, či nebyl přítomen. Byl by tím okamžitě porušen souhlas všech.

Je to prosté, vše směřuje k jednotě, táhne se za jeden provaz a nikdy ne proti. Taková je společnost Kopného práva. A to mi připadá nejkrásnější.

 

Příště budeme pokračovat třeba v otázce Společnost Kopného práva a finančnictví.

 

21.4.2020

samota.jpg
bottom of page