top of page

 

o

šta  Of

foneticky št

 

  • prostranství ohraničené nějakým dílčím předělem, ochranná forma

  • hustota, různorodost

  • ochráněný prostor

  • obrana, to co se obraňuje, chrání

  • záštita

  • proces upevňující pokračování života

  • mnohorovinnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavým slovem tohoto vjemu je štváč – ve skutečnosti je to opravdu člověk obraňující si určitý prostor. A když jsme naštvaní, no nechceme ustoupit z obrazu ochráněného prostoru.

Pokud se zadíváme na grafické znázornění našeho ŠTA úo, rozdílným bodem je čára pokračující k Naví. Celá grafika jakoby kopíruje ŠA, vodorovná linie se jistě nachází ještě v Javí, takže se dá usuzovat, že i zde je něco schovaného, ochraňujícího, jenže jako u Č je zde ona linie dolů. Jediný opěrný bod, spojnice k Naví. To znamená, že zde také dochází k soustředění, hromadění energií a pak tedy taková ukrytá soustředěná energie, je důrazná a soustředěná.

Nevíme kolik ji je, nevíme co dokáže, tím že je pod obranou, ale jejím následkem zajisté je fyzický projev.

To v celku kopíruje i název pokud si po Bókøvicích vezmeme Š-T-A - obrana stvrzená ke zrodu.

V neposlední řadě si můžeme napsat pár slov kde se právě šta nachází:

- štít, štěstí, štáb, štrůdl, když se něco štorcne, štika, šťáva, štír, štola, štípnout....

​​

štáb.jpg
bottom of page