N

tvierdo  ND0HLJ

300

 

foneticky t

  • potvrzení shora a utvrzení světů Javi nebesami

  • poučení, vymezená, určená forma, ubezpečení

  • materiální tělo, přitvrzování energie

  • tvrdost, přitvrzování tvoření

 

Zadal jsem dětem za úkol, co jim připomínají jednotlivé Boukovice. Výsledek mne u některých představ překvapil, jak blízko se v zobrazení dostali.

 

Naše TVIERDO se píše s Jať a to znamená ve zkratce harmonické spojení s vesmírem. Pokud se zadíváme na grafické znázornění, samotný znak nám připomíná kovaný hřebík. Hřebík samotný plní funkci, že něco pěvně spojí, stvrdí materiály dokupy. znamená to, že tvoří pevné pouto, nerozebíratelné, jakoby na věky.

Pro funkci samotného spojení je potřeba si připustit, že jsou zde nějaké materiály, minimálně dva, a mohutná síla potřebná na zatlučení hřebíku.

Pokud se tedy vrátím ke slovu TVIERDO, náš jať zastupuje dvě složky spojení nebes a země, R tomu dává pořádný proud - sílu, a DO je odděléná přímo konkrétní /již obsáhlá/ zkušenost. 

 

Ze slova vyplývá, že písmeno T představuje samostatnou energeticky obsáhlou činnost, mající jasný potvrzující výsledek.

Z uvedeného principu hřebíku, se naše ,,T" chová naprosto stejně.