top of page

E

uk ER

spojující

400

foneticky u

  • pozvání, poslání

  • přiblížení a přimknutí

  • sjednotění se s něčím

  • volání, povolání k něčemu

  • vzájemné působení

  • nacházející se vedle něčeho

 

 

O co jde. Po grafické stránce se mne jeví, že onen ocásek dolů je z největší pravděpodobností protažen do NAVÍ.

A proč? Byl by to obraz zvýrazňující předpoklad, že máme nějaký stav, který je daný a v symbolice znázorněný v levo hrubou padající čarou a v pravo tenkou padající čarou nahoře zakřivenou ve smyslu otáčení poslunci, neboli životodárné energii.

Z těchto čar je patrné, že je něco daného onou čarou v pravo, která z hlediska výchozího bodu na čáře přerodů Naví Javí padá v pravo, čili vyjadřuje trud, naše snažení se a čára v levo vyjadřuje nezměrnost energie tvoření, symbolikou se rozevírá. To vše umocňuje jakoby pod čarou malý ocásek v Naví, který právě dodává onu jiskru zrodu poznání daného skutku.

Vše ve formě, teď jsem vytvořil podmínky a stalo se.

Zhlediska hlásného stavu se tedy oznamuje stav který jsem pochopil, poznal, nebo který mne přiblížil k poznanému, vykreslenému celku. Navázal jsem spojení.

 

Takovým typickým znamením údělu zahlášení U E jsou ústa, která nás přibližují k druhým lidem, nejenom polibkem, ale především slovem. Je to jejich poslání a tím sjednocují v obrazech chápání jedinců. Probíhá proces dorovnání se..........spojení.

Ale dalším takovým představitelem jsou uši.

Z jiného soudku pak slovo umírá /spojitost s nějakou mírou/. A nejspíš i krásně napovídáte, že další jsou údy, hledejtete tedy další....

ústa.jpg
bottom of page