E

uk

přibližující

400

foneticky u

  • pozvání, poslání

  • přiblížení a přimknutí

  • sjednotění se s něčím

  • volání, povolání k něčemu

  • vzájemné působení

  • nacházející se vedle něčeho

 

Takovým typickým znamením údělu zahlášení U jsou ústa, která nás přibližují k druhým lidem, nejenom polibkem, ale především slovem. Je to jejich poslání a tím sjednocují v obrazech chápání jedinců. Probíhá proces dorovnání se..........spojení