top of page

Vysvělení kříže na písmenu N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je potřeba do jednoho vjemu zpracovat momenty hlavního ztvárnění. Kde se nacházejí hlavní linie, jaký mají tvar a jejich omezení zhora i zespod.

Je potřeba vnímat, že hlavní linie vytváří kompletní vjem úrovně hmotného a nehmotného prostředí.

První levá, linie společenského prvku, který je jak v hmotné úrovni, čili hmatatelná společnost - jedinci, a pak nehmotná úroveň společnosti, co můžou být vyformované události, věci, vazby, pravidla, nás jako kontrétního jedince oslovuje na hmotné úrovni, a to napojením oné tenké šikmé čáry.

My jako bytost jsme celkově ztvárněni druhou hrubou linií a celý vjem se přenáší i do podstaty mého nehmotného světa, čili vědomí.

Mohu tedy prohlásit, že formující prostředí společnosti ovlivňuje mně jako jedince na hmotné úrovni a jedná se o vliv, který si já musím uvědomit.

To je popis a charakter písmene N.

N.png
bottom of page