top of page

Vědomostní úrovně 2.

 

 

 

 

V předchozím článku jsem se letmo zmínil, že vědomostní úrovně stojí za partnerskými vztahy. Rád byl volně navázal a napsal pár doplňujících pohledů.

 

Pokud se vážení čtenáři zadíváte na svůj život, zjistíte, že je opravdu dán okruhy vašich zájmů. Jste to jen vy, co vždy rozlišujete s kým se budete, či nebudete bavit. Jste to jen vy, co určíte, čemu budete věnovat pozornost.

Zde je ten bod, kde se vytváří celé okryhy vašich vzdělávacích příležitostí.

 

V dnešní době je věc trochu komplikovanější o další prvek a to neustálou inter-akcí, našim neustálým kontaktem se sociálními sítěmi. I zde nastupuje vzdělávací prvek. Každý jedinec sám přikládá vazbu důležitosti tomu kontkrétnímu zájmu.

Zda chce jen plkat, bez podstoupení zkušenosti, nebo zda upřednostní konkrétní téma a soustředí se na další prohloubení své zkušenosti. V obou případech naplňujete svou touhu.

 

Proč to píši. Tyto věci se prolínají do našich životů a mnohdy si to neuvědomujeme. Často jsem slyšel říkat lidi: že ,,vyčítali“ svému partnerovi, že ho nepoznávájí, nebo že je úplně jiný, než když se seznámili.

Vážení, vždyť o to přece v životě jde.

Pokud má někdo představu, že jakoby někde dozrál – dospěl a pak už je život jeden stejný kolotoč, dosažená meta, je to jen jeho představa a omyl.

Celý život se seznamujeme s novými podněty, s novými lidmi a právě ony společenské kontakty nás navádějí na nové prožitky. Děláme si nové hodnocení, dle nových zkušeností a tak roste dál naše vědomí, naše úrověň.

 

Ano jsou jedinci co dají přednost všeobecnosti, jakoby se vědomostně nikde neposunují. Není tomu úplně tak.

I oni někam spějí, jen mají své velmi zvláštní tempo.

V párech je to tak, že tyto zařazené rychlostní stupně vědomostního dozrávání jsou ty, co nás nakonec mohou rozdělit.

Pokud s partnerem přestanete vyhledávat možnosti o věcech si promluvit a nacházíte to v jiné zájmové skupině, pak zákonitě tam strávíte i více času. Tento čas se střádá a nakonec dozraje i v uvědomění si své rozdílnosti.

 

Podobný vjem rozdílnosti může být i u partnerských vztahů z hlediska většího věkového rozdílu.

Ano, může nastat situace, že jeden s partnerů je výrazně starší od druhého. Z pohledu vědomostní úrovně je to v pořádku. Osoba mladší, leč vědomostně vyspělá, by nemohla vydržet s mladším pratnerem na nižší vědomostní úrovni.

To nejde překonat již při samotném seznamování se.

Výborný článek o rozšiřování vědomostních úrovní v ,,partnerských" vztazích jsem četl od Sidorova a zde máte odkaz :

Polygamie jako jeden z mechanizmů evoluce druhu Homo sapiens sapiens

 

Mám dojem, že věci ohledně rodů a rodin se při dnešní době mohou vážně komplikovat z hlediska nedozrálosti našeho chtění. Bohužel, pokud jeden z partnerů se nechce rozvíjet rychleji, je to problém.

Je docela možné, že by partner měl mít možnost ,,úletů“ ve věci posunování své vědomostní úrovně. Je možné, že právě tímto by bylo potvrzené, že nemáme vlastnické právo na daného partnera a právě naše láska mu dává svobodu se dál rozvíjet. Je možné, že jen tak můžeme onoho pomalejšího parntera ,,donutit“ zařadit vyšší rychlost svého vzdělávání.

Jsou zde jistě další otázky s tímto tématem spojené, já chtěl jen načrtnout určitý okruh, co se dnes děje běžně okolo nás a jak dnes věci řešit je otázkou představ.

 

Je mě zřejmé, že trpíme určitými pohledy v nás, které jsou dané výchovou našimi předky. Samotné téma by bylo dobré dál rozvíjet a dojít i k možnostem, jak se jinak dívat na komplikace našeho dozrávání k další vědomostní úrovni.

 

23.5.2020

Doplněk :

Je krásné propojení a skladba ve slovech jako je - pár,

pak dodáme par - t, jako utvrdíme, že je to jakýsi ucelený kus, úroveň - part

a nakonec dodáme trocha nervů a zkrátíme na - ner, a jako celek dostaneme partner

Samozřejmě bychom si mohli rozebrat i samotnou podstatu NER, kde se nám něco vynoří, co je představitelné do pojetí fyzického proudu, tedy možné k realizaci.

pár úroveň.jpg
bottom of page