top of page

Vedení nebo řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fajn se ujednocovat na obrazech slov. Já to nazývám slaďovat, překrýt správně obraz vnímání schovaný za slovem s naší možnosti věc chápat.

Všichni se jistě shodneme, že každé slovo má svůj význam a každé slovo má dle Staroslovienské Boukovice svou váhu. Váhu znamená, že má svou energii, která je stanovená samotými znaky použitými ve slově.

 

Proto píšu, že pokud k sobě postavím dvě slova jako je VEDENÍ a ŘÍZENÍ, není to totéž!

 

Vedení je slovo, které zobrazuje podstatu i samotných véd.

Kdo ještě nedozřel, že Védy jsou pouze instrukce, nám určené možnosti se rozhodnout, ten jistě jednou uvidí. Jsou to uložené prožitky našich předků.

 

Proto máme spoustu Zápovědi, některé se obrazově překrývají, říkají totéž, jen aby každý jedinec po svém, je dokázal uvidět. Samotné slovo Viedy nám definuje právě nahromadělé množství poznání.

A samotné slovo vedení, je v podstatě jen určení mantinelů. Vymezení prostoru našeho soustředění.Určení pole vědění k našemu rozhodování, každý sám za sebe. Ono nejde používat slovo jako je vedoucí jednotka v autech, používá se řídící jednotka.

Stejný význam měl kdysi vedoucí provozu, byl samostatný na svém úseku s možností po svém rozhodnout v rámci svého provozu.

 

Řízení je slovo postavené také na principu poznání, ale toto poznání je čistě materiální podstaty.

Myšleno takzvaně na možnosti pokus - omyl, následuje zápis, který uchováva naší příčinu o vyvolané skutečnosti, které se následně prezentují, opakují k dosažení opětovného efektu.

Tyto procesy jsou následkem hmoty, jejich podstat ovládání. Za hmotu se dá považovat i dav bytostí, bez svobodné vůle rozhodování, bez vymezených prostor pro své rozhodnutí. Očekává se pouze přesně dané zachování, pokud jsou dodrženy podmínky.

Zde se jasně ukazuje proč je v autech řídící jednotka, jsou přednastaveny určité hodnoty a přesně se očekává jejich provedení s výsledným cílem.

 

Vážení přátelé, právě toto je vrchol moci, řízení se jasně projevuje, že musí existovat něco, kdo nastavuje, zadává parametry pro další zachování, kdežto vedení je pouze stanovení mantinelů možnosti zachování.

 

Za mne to vypadá, že vedení je popis procesu dozrávání.

Proto je veden i elektrický proud v drátu i voda v korytě je vedena a né řízena. Ten kdo si myslí, že vodu či elektřinu řídí, může být někdy rychle vyveden z omylu.

V podstatě se jedná o obraz, že voda nebo elektřina je vedena v toku, který je řízen co do veličiny - své velikosti.

Dle tohoto principu si můžeme říci, že vesmírné procesy nás vedou na duchovní pouti a my sami přijímáme hodnoty, kterými se řídíme.

Ve stejném principu se chováme i v pozici rodičů!

 

Kdo si myslí opak, nejspíš se v dnešní době přesvědčí o omylu svého závěru. Jako rodiče vytváříme mantinely, prostor vymezující vedení, kde dítě přijímá své závěry pro své další řízení v procesu vedení. /zajímavá věta, doufám, že jsem vás nedomotal/

deti-tlaci-kolo.jpg
bottom of page