ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ

 

Doplnění - dne 7.9. 2019 list bókøvice C a Č

 

Doplněno - dne 26.9. 2019 list bókøvice L a M

Doplněno - dne 12.10. 2019 stránka Předci, kosmogram

 

Doplněno - dne 14.10. 2019 stránka Předci, stógne

 

Doplněno - dne 14.10. 2019 list bókøvice ch [

 

Úprava     - dne 28.10. 2019 stránka Teorie vnímání

 

Doplněno - dne 12.11. 2019 list bókøvice šta O

 

Doplněno - dne 1.12.2019 list bókøvice b a y.

 

Doplněno - dne 2.1.2020 list bókøvice r H a z P.

Doplnění - dne 8.1.2020 o listy bókøvice ps 6 a ksi 5.

Úprava od 15.1.2020 listů doplňovaním tématickou fotografií.

 

Doplnění - dne 2.2.2020 list bókovice ouk @ , Ž ; a K R.

Úprava - od výzvy k odezvě na hledání jasného určení Hlásných podstat provádím nové úpravy stránek mimo hlavní zobrazení. Po dokončení úprav bude spuštěna nová podoba.

26.3.2020 - úprava stránky dokončena a převedeny Hlásné bókøvice do karantény.