top of page

M

jerę  $Hm

foneticky nepřízvučné e

 

  • ukončení tvoření

  • vytvořené, dané, existující, hotové

  • to co je již dané přírodou, ne člověkem

  • existující život, stvořitelem daný

 

Vážení studující, podívejme se opět na podobnosti ve znacích, tak jak jsme rozebrali Bókøvici ] jerø, kde jsme si uvedli podobností se znaky B ,, V D, jerø ], jery S, jerę m a jať 0.

Uvedené Bókøvice mají společný jeden prvek a to Javnou podstatu bříška. Mimo znaku jery S, který je složený a obohacený jakoby o ižej -.

 

Vycházíme z podstaty, že ono bříško v Javné části symbolizuje životní zkušenost, kterou jsme poznali. Bez ohledu na cokoliv, neustále nás zkušeností obklopují. V grafickém pojetí jsou ztvárněné obloukem od svislice v pravo. To znamená, že je zde znázorněná podstata tvořivých energií nám poskytnuta z vesmíru. Je ohraničená a uzavřená. Uvnitř je tedy prostor naši zkušenosti.

Pro dochápání změn významů poznání zkušeností u jednotlivých Bókøvic je provedena změnou podstaty vjemu vrchních světů. Rozdílné pojetí čar ve světě Slaví.

A naše jerę m je bez jakýchkoliv jiných grafických doplňků.

To by znamenalo, že v symbolice Bókøvice jere m jde o již utvořené celky, již poznané struktury, vše co bylo dáno z vrchních světů a je poznané.

Je poteba dovysvětlit, že pokud by se jednalo o podstatu znaku ižej -, byla by to čistě projevená energie z Praví směrem k nám. Proto se zde u Bókøvice jerę m bavíme o strukturách či celcích od stvořitele a ne vytvořené lidským úmyslem.

 

Tatry mořské oko.webp
bottom of page